lördag, november 29, 2008

Pressen på Mona fortsätter - och börjar kanske ta ut sin rätt?

Mona Sahlin fortsätter att göra det svårt för sig. I Ekots lördagsintervju idag öppnade hon för att att förstatliga den svenska bilindustrin. Med all rimlighet för att söka blidka LO-männen som enligt uppgift börjar svika Partiet.


Problemet är att socialisering av näringslivet inte är en särskilt god idé. Detta förstår naturligtvis alla som begriper något om ekonomi. Tomas Östros t ex, som uttalade sig specifikt i frågan i förra numret av tidningen Fokus. Antagligen förstår även LO-männen det. De som jobbar i den privatägda industrin har en bättre löneutveckling än de med statliga och kommunala arbetsgivare och föreställningsförmågan behöver inte vara över måttan välutvecklad för att se en framtid i en bilindustrins Stålverk 80 som både mindre utvecklande och sämre ur ett villkorsutvecklingsperspektiv.

Socialdemokraternas ledare har problem med trovärdigheten när det gäller ekonomin och näringspolitiken och hon gör nog klokt i att låta Östros sköta snacket. En rimlig rekommendation är att försöka förskjuta agendan till de grenar hon är erkänt stark i, som t ex jämställdhet. Men är det motigt och är det motigt. Inte heller där lyckas hon undvika att göra bort sig.

Politikerbloggen har granskat ett av Socialdemokraternas vanliga regeringsbashingspressmeddelande som påstår att "regeringen Reinfeldt" redan efter två år genom sataniska planer och ondskefullt fulspel lyckats motverka jämställdheten till den milda grad att Sverige trillat ned till en tredjeplats i världsligan. Fast mätperioden avsåg år då socialdemokraterna regerat!

Sabuni lackar med viss rätt ur över detta...

Etiketter: , , , , ,