torsdag, juni 04, 2009

Meglena Kuneva for president

Jag hade ärligt talat ingen aning om vem hon är, men tydligen är hon toppen. Meglena Kuneva är idag kommissionär ansvarig för konsumentfrågor och var tidigare Bulgariens Europaminister och anses drivit medlemskapsförhandlingarna mycket skickligt.

Abir Al-Sahlani och Annie Johansson förespråkar henne som kommissionens nästa ordförande, på SvD Brännpunkt idag.

De båda debattörerna vill ha en kvinna som ordförande. Personligen tycker jag att kvalifikationer och lämplighet är viktigare än kön, men visst finns det ett viktigt symbolvärde i att någon annan än en medelålders man från kol-och-stålländerna kan ha den europeiska unionens högsta ämbete.

Etiketter: ,