måndag, maj 30, 2011

Folkpartiet i Stockholm svek friheten

Jag har mycket goda erfarenheter av att samarbeta med Folkpartiet i Stockholmspolitiken. De jag har mest kontakt med i exploateringsnämnden är kloka och trevliga hedersknyfflar, tillika goda liberaler.

Varför deras partikompisar i socialnämnden resonerar som de gjorde kring remissvaret om gårdsförsäljning är inte lätt att förstå. Centern och Moderaterna gick i bräschen och ställde sig positiva till utredningens förslag. Vänsteroppositionen var emot. I det läget lägger FP och KD ned sina röster och låter vänstern vinna mot alliansen.

Att KD agerar på det här sättet är kanske inte helt oväntat eftersom de har varit emot alla typer av lättnader av de i mitt tycke omotiverat stränga regleringarna av försäljning av drycker som innehåller alkohol.

Att FP gör det är oväntat, med tanke på att de faktiskt har ett landsmötesbeslut från 2009 om att tillåta gårdsförsäljning.

Vi har ju en överenskommelse i Alliansen om att pröva om gårdsförsäljning skulle vara förenligt med försäljningsmonopolet i övrigt. (Åtminstone hade vi en överenskommelse.)

Nu finns en konstruktion som fungerar europarättsligt, så vad är problemet?

---
Per Ankersjö skriver om detta idag på SvD Brännpunkt.

Update: Även Peter Högberg tycker att gårdsförsäljning inte är en helt tokig idé, även om han vill ha kvar systemmonopolet i övrigt.

Etiketter: , , , ,

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Dessvärre är jag inte säker på att FP har något landsmötesbeslut på att de är positiva till gårdsförsäljning, det beror lite på hur man tolkar.

Om jag inte missminner mig så sade den slutgiltiga skrivelsen ungefär att Folkpartiet inte vill äventyra det svenska alkoholmonopolet, men att vi grund och botten är positivt inställda till gårdsförsäljning, så länge som det inte krockar med EU:s konkurrenslagstiftning och systembolagets monopol. Med andra ord kan man hävda att FP är både för och emot beroende hur man tolkar konkurrenslagstiftningen. Själva skrivelsen gjorde inte FP:s åsikt i frågan mycket tydligare än den var före landsmötet, då inget fanns skrivet om detta i partiprogrammet.

Mvh Joakim Holmertz, folkpartist (typ, i första hand liberal, och bara motvilligt folkpartist i brist på bättre alternativ)som var på plats då detta diskuterades på landsmötet 2009.

5:13 fm  

Skicka en kommentar

<< Home