lördag, februari 02, 2008

Liberalismen är per def antifascistisk

Några tokfransarvänsterkanten drar i det sista halmstrået när de försöker få det att framstå som liberalers försvar av ett rättssamhälle, ett samhälle där vi har säkra institutioner för att säkra att stark som svag får rätt när man har rätt, som ett slags förgård till fascism.

Jag ska inte ens bemöda mig med att försöka diskutera kring det. Visst är det en smula kränkade, men framförallt löjeväckande. Fortsätt gärna så, om ni tror att det är en debattvinnande strategi.

Passande nog tar nu Rickard Slätt, en av auktoriteterna på ett område som vanligtvis förknippas med sådant som de försöker kleta på oss, till orda.

Läs även Ledarbloggen och Dick Erixon.

Etiketter: , ,

2 Comments:

Blogger Peter said...

Winston Churchill sa ju att morgondagens fascister kommer att kalla sig själva för antifascister. Han hade rätt som vanligt.


"Systemet var auktoritärt: makten utgick från ledaren och fortplantade sig ner genom det fascistiska partiets leder. Systemet var likaledes totalitärt: staten inskränkte sig inte till att leda förvaltningen utan ville även behärska andra områden, som organisationslivet, barnuppfostran, kulturlivet och så vidare..."

- Låter som det Sverige vänstern har skapat.

"Den korporativa staten grundades, skapad av fackföreningar för jordbruk, industri, handel och så vidare, en utveckling som så till vida sammanföll med syndikalismens idéer. Den så kallade korporativa ordningen innebar att inom olika yrken och näringsgrenar ett bestämmande inflytande överlämnades åt under fascistisk ledning bildade och under regeringens omedelbara uppsikt verkande fackförbund. Så kom till exempel avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare att slutas för samtliga verksamma inom aktuell näringsgren eller yrke, även de vilka ej var anslutna till organisationerna, ett slags kollektivavtal. Det högsta organet för de korporativa organisationerna var ett nationellt korporationsråd, över vilket regeringen hade ett avgörande inflytande."

- Vänsterns Sverige i ett nötskal.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fascism

6:19 em  
Blogger Kristoffer Ejnermark said...

Churchill som tyckte bra om Mussolini och Hitler innan de blev ett hot mot han själv. En gigant på fascism och antifascism.. haha..


Sedan, ett intetsägande inlägg av PLC. Slätt? LOL

1:40 fm  

Skicka en kommentar

<< Home