söndag, augusti 09, 2009

Tidens dom över socialismens brott

När man rycker ut åsikter, uttalanden och enskild politik från en annan tid och klistrar in det i nutiden, blir det ofta smaskigt, ibland komiskt. Stundtals upprörande och i några fall rent hårresande.

Den svenska vänsterns uttalade stöd till vänsterdiktaturerna och deras bödlar är naturligtvis av det senare slaget, men måste förstås i ett bredare sammanhang.

På 70-talet rådde inte samma självklara syn som idag på demokrati och marknadsekonomi som det enda hållbara och moraliskt rimliga alternativet.

Knappast i något Svenskt riksdagsparti ifrågasattes den allmänna uppfattningen om att framtiden var mer eller mindre socialistisk. Frågan var mer i vilken grad staten och näringslivet skulle inkorporeras, än att det överhuvudtaget kanske inte borde ske.

(Mot bakgrund av detta kan man med viss stolthet betrakta dåtidens Centerpartis skarpa och orädda statskritik och anticentralistiska strävanden. Något som visade sig framgångsrikt inte bara moraliskt utan också politiskt då vi vann valet 1976.)

Tydligen hade större delarna av det svenska politiska spelfältet av makthavare och opinionsbildare ännu inte sett (eller velat se) det massiva resursslöseri som de socialistiska ekonomierna förde med sig. På det ekonomiska planet naturligtvis, men även på det ekologiska.

I haltande ekonomier krävs en dyrbar maktapparat för att trycka ner medborgarnas berättigade krav på annan politik. Något som gör de socialistiska ekonomierna ännu fattigare ekonomiskt och naturligvis mer auktoritära.

I detta kalla krig mellan två samhällssystem, i vilket den svenska kultureliten med stor övervikt stod längst ut till vänster, intog Sverige en hållning som idag faktiskt känns väldigt märklig.

Mellan väst, demokratiska länder med mänskliga rättigheter och marknadsekonomi, och öst, sovjetdiktaturer utan någon som helst respekt för mänskliga rättigheter och med ett uttalat mål att assimilera resten av världen, ställde sig Sverige neutralt.

Idag känns ett val mellan dessa två naturligvis helt barockt. Jag tror faktiskt att 99% av alla väljare, inklusive vänsterpartiernas, tycker likadant.

I dagarna har det avslöjats att Sverige blev ombedda att stå värd för en rättegång mot den ökända bödeln och diktatorn Pol Pot. Dåvarande utrikesminister Anna Lindh och justitieminister Laila Freivalds var av olika skäl inte särskilt sugna på detta.

Ett av skälen var naturligtvis att det i samband med en dylik rättegång skulle blottläggas en stor mängd mer eller mindre charmiga uttalanden från svenska vänsterpolitiker. Uttalanden till stöd för nämnda mördare.

Det är i vår tid faktiskt svårt att förstå ledande socialdemokrater som Birgitta Dahl, som i sin iver att hitta empiriska belägg för sina teoretiska idéer om socialismens förträfflighet, hyllade Pol Pot och avfärdade uppgifter om de obeskrivliga grymheter som pågick som USA-imperialistisk propaganda.

Den svenska kulturvänsterns hållning i frågan symboliseras kanske bäst av PO Enquist's rent makabra hyllning av massmordet i Expressen den 15 maj 1975:

"- I åratal våldtog västerländsk imperialism ett asiatiskt land, dödade nästan en miljon människor, förvandlade en vacker kambodjansk kulturstad till ett ghetto, till ett horhus.

Men folket reste sig, gjorde sig fritt, kastade ut inkräktarna, fann att dess finna stad måste återställas. Då utrymde man huset, och började städa upp.

Man började skura golv och väggar, eftersom inte människor skulle leva i förnedring här, utan i fred och med värdighet.

I väst flödar då krokodiltårar. Horhuset utrymt, städning pågår. Över detta kan bara hallickar känna sorg."


Istället för att älta detta tänker åtminstone jag ägna resten av dagen till att glädjas över att samhällsklimatet idag faktiskt är helt annorlunda.

Från att vara ett land med en intellektuell elit som inte bara blundat för och ursäktat, men faktiskt hejat på diktaturernas fruktansvärda övergrepp, så länge dessa begåtts för "den goda saken", dvs införandet av någon slags variant på en marxistisk samhällsmodell, är debattklimatet i Sverige idag faktiskt sådant att det inte skulle gå för sig att som ledande socialdemokratisk företrädare hylla FARC eller Hamas.

Visst finns det tokfransar (som t ex Jan Myrdal) som då och då bubblar fram i media, men ingen tar dem egentligen på något större allvar. Det finns ingen (knappt ens i vpk) som på allvar tycker att en statlig konfiskering av näringslivet verkar som en särskilt god idé.

Man skulle idag inte kunna rulla tillbaka mediautvecklingen och förbjuda andra TV-kanaler än SVT's.

Näringspolitiskt vinner man vilken debatt som helst genom att nämna Stålverk -80.

Löntagarfonder? Folk skulle skratta.

Tiden har helt enkelt fällt sin dom över socialismen.

Etiketter: , ,

7 Comments:

Blogger Ola Berg said...

Tyvärr har du fel. Lyssna på SSU-kongressen. Läs kommentarerna hos eriklaakso.nu eller Björn Andersson, Ola Möller osv på s-info.

Den "demiokratiska socialismen" (vi stjäl företagen men eftersom vi gör det i politisk majoritet är det inte stöld) lever.

3:32 em  
Blogger Peter said...

Håller med Ola Berg. Ett antal ledande vänsterpartister startade år 2006 något som kallades demokratiuppropet som syftade till att finansiellt stödja organisationer såsom FARC och PFLP. Ali Esbati var en av initiativtagarna. Demokratiuppropet fick ett stort stöd, och jag vill även minnas att jag såg flera socialdemokrater som skrev under demokratiuppropet.

Du kan fråga vem som helst i ung vänster om de föredrar planekonomi framför marknadsekonomi, svaret på den frågan kommer att vara ja.

5:09 em  
Anonymous Jonas said...

Är nog desvärre beredd att hålla med ovan kommentarer efter att ha hängt en hel del på s-info...

Det är beklagligt vad dåligt insatt man är i marknadsekonomi och vilka drivkrafter som skapar arbetstillfällen och tillväxt. Jag är helt för en obligatorisk kurs i marknadsekonomi för alla elever i grundskolan.

Allt man möts av är polariserade världbilder där ensamma mammor, övergivna fattiga pensionärer, sjukskrivna och andra utsatta ställs mot privatisering inom vård och skola eller t.ex. skattesänkningar. Sakfrågor disktueras aldrig utan man bara duckar för sakliga argument och möter upp dem med retoriska skamgrepp och floskler.


Det blåser fortfarande mycket vänstervindar inom socialdemokraterna, lite skrämmande faktiskt. Förhoppninsvis så kommer många svenskar genomskåda denna strategi som leder Sverige närmare avgrunden

5:51 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Nejdå. Ni har helt fel.

Visst finns det en massa skramlande tunnor, men i ett skarpt läge skulle konfiskering inte kunna ske.

De svenska väljarna skulle inte tillåta det. Det skulle de kanske ha gjort för 30 år sedan.

(Fan, här försöker man vara lite positiv, så kommer en massa surpuppor och dissar det hela... ;-) )

6:11 em  
Blogger tobbo said...

S kommer vara ett tjugoprocentsparti ganska snart. Deras ledning klarar inte att driva en seriös politik, men framför allt finns det ingen återväxt med kompetens. SSuarna och andra i tokvänstern är ju helt i osynk med verkligheten och kommer aldrig få något att säga till om.

8:19 fm  
Anonymous ÄRRHÅ said...

Man bör dock poängtera att det fortfarande 2009 finns ett parti i riksdagen som har socialism som grund för sin politik och att flertalet av dess ledamöter öppet stödjer förtryckarregimen på Kuba.

12:26 em  
Anonymous arthur said...

1. Ingen ånger eller självreflektion har kunnat skönjas i fråga om vurmen för diktatur och folkmord på sjuttiotalet. Dahl blev till och med riksdagens talman utan minsta hänvisning till hennes skamliga förflutna.

2. Sahlin har jollrat om sin vrede mot Israel på ett löst definierat vis under vajande Hamas- och Hzbollahflagor. Det mmåste ses som en ganska stark identifiering med Hamas idéer om att utrota judarna försåvitt hon inte är okunnigare än vad jag kan föreställa mig. Att PLO:s flagga och Saddam Husseins variant av den Irakiska också var där förbättrar inte saken. Nu senast har hon närvarat vid Fatahs möte.

7:12 em  

Skicka en kommentar

<< Home