lördag, oktober 24, 2009

Miljöpartiet fattar inte företagandet

Mycket ska man läsa innan ögonen trillar ur. Miljöpartiet gör idag på SvD Brännpunkt anspråk på att bli ett småföretagarparti. Lycka till.

Man tillhör trots allt det regeringsalternativ som vill chockhöja inkomstskatterna, återinföra förmögenhetsskatten, absolut inte under några som helst omständigheter diskutera arbetsrätten (Om det diskuteras, så handlar det om att "förstärka LAS", vilket i praktiken kan innebära att facket blandas in i anställningsbesluten).

I sitt partiprogram förordar man tobinskatt, räntefritt samhälle och löntagarfonder.

Miljöpartiets track record när det gäller att ställa till det för företagare i allmänhet och småföretagare i synnerhet är magnifikt. "Friår", som urholkar arbetsutbudet. En miljölagstiftning som gör näringsidkare rättslösa. Man är kategoriskt emot viktiga infrastrukturprojekt.

Det finns miljödomar mot småföretagare om böter på tiotusentals kronor för att man har åkt till återvinningsstationen med ett lysrör utan att ha föranmält detta till kommunen.

Skaderekvisitet förhandlades bort, så att polisen kan göra husransakan vid "miljöbrott" även om miljöbrottet bara består i administrativa formaliteter.

En ICA-handlare på en liten ort i mellansverige glömde en månad att lämna in uppgiften om vilka köldmedium som fanns i butiken. Det var alltså inte fråga om någon förändring, utan en deklaration om att "Ja, jag har fortfarande 22 liter köldmedium i mina anläggningar, precis som de 12 senaste månaderna och jag planerar att ha 22 liter köldmedium ett par år till om inget oförutsett inträffar".

Nu inträffade tyvärr något oförutsett. Åklagaren konstaterade att ett Miljöbrott begåtts i och med att uppgift inte lämnats. Polisen gjorde inte bara husransakan, utan hämtade in företagaren i fråga för förhör mitt på dagen från butiken. (sic)

Om det beror på att företagaren blev knäckt, om människor inte längre ville handla av någon som hämtades av polis (och därmed måste vara en skummis), eller om det var en kombination av dess båda är väl svårt att säga, men 6 månader senare fick butiken slå igen.

Ett industriföretag i västsverige bokförde sina utsläppsrätter på fel konto och fick böta 19,5 miljoner. (Märk väl: ingen skada mot miljön hade skett - misstaget var helt och hållet administrativt.)

Miljöpartiet är bra på migrationspolitik, men är helt värdelösa på miljöpolitik. Överbud och lika meningslös som kompromisslös "miljöpolitik", som företrädesvis konstrueras för att blidka det mäktiga lobbyorganisationer som profiterar på människors miljöengagemang.

Värre är man dock på företagarpolitik. Man drar sig inte för att föreslå saker som statliga riskkapitalfonder för politiserad styrning av entreprenörskapet.

Alla som har någon insikt i entreprenörskapets väsen vet att det inte låter sig styras. Det är en ren och oförfalskad underifrånkraft. Enskilda människor som bryter mot konventionerna, vänder upp och ned på allt och provar något som i andras ögon verkar helt galet, men som en gång på tio eller kanske en gång på hundra visar sig funka.

Sådant kan inte kommenderas fram, utan måste växa fram underifrån. För att det ska ske behövs frihet. Frihet för tankar och idéer och framförallt ekonomisk frihet. Fri ekonomi. Kapitalism. En allmän känsla i samhället att det faktiskt är OK att folk blir rika på att arbeta.

Är man beredd att sätta ned foten om kapitalismens principer och företagarens rättigheter mot staten och facket (rättssäkerhet även när det gäller miljöreglerna, t ex), kan man som småföretagare (som jag själv är sedan många år) ta dem på allvar.

Tills dess är det mest fråga om substanslöst svammel.

---

Läs även Ankersjö.

Etiketter: , , , , , ,

9 Comments:

Blogger Ola Berg said...

Gosh. Ord och inga visor. Och bra.

11:40 fm  
Anonymous Anonym said...

I dina "exempel" så nämner du inte kommunens namn, när det skulle ha inträffat eller vem som är ansvarig för besluten. Jag bor i Hedemora kommun. Här har miljöpartisten Karl-Erik Pettersson varit ordförande i Miljö- och Byggnämnden de senaste 7 åren, först i samarbete med de borgerliga och sedan i samarbete med (v) och (s). Jag kan inte komma på ett enda ärende från Hedemora som motsvarar dina "exempel".

11:48 fm  
Blogger Ola Berg said...

Herr/Fru/Fröken Anonym:

Det är väl jättebra! I så fall hoppas jag att Karl-Erik Pettersson blir ett gott exempel för alla Miljöpartister.

Till exempel de som motsätter sig förbifarten runt Stockholm, eller på riksplanet som håller fast vid att minoriteterna genom överklagandeprocedurerna vid miljöprövningarna hela tiden ges makt och möjlighet att stoppa viktiga infrastrukturprojekt.

Karl-Erik Pettersson är ju liksom inte hela (MP).

2:32 em  
Blogger Kraxpelax said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

6:52 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Peter Ingelstad, jag har för vana att aldrig ta bort kommentarer, men nu spammar du.

Var vänlig sluta med det.
/Johan

7:11 em  
Anonymous tobbo said...

hejdlöst bra post!

Man kanske kan tillägga att miljöadministrationen för företag är så kostsam att företagen har råd att anställa färre än om miljölagstiftningen hade varit mer effektiv (dålig miljölagstiftning ger högre arbetslöshet). Det rör sig om tiotals miljarder i kostnader som Finland INTE har trots att våra båda länder har lika bra miljöeffekt. Finland visar att man KAN kombinera effektiv lagstiftning med god miljö. Vi gör det inte och MP var de som drev igenom skiten.

8:20 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Precis! (och tack för beröm)

Det är ju inte så att miljölagstiftningen ska vara slapphänt. Tvärtom. Miljöreglerna ska vara hårda, men rättvisa.

Miljöpartiets miljöpolitik handlar i praktiken inte lika mycket om miljö, som att det handlar om kortsiktig och populistisk plakatpolitik. Därför blir den dålig. Dålig för tillväxten och dålig för miljön.

9:31 fm  
Anonymous Peter said...

Tyvärr så har ju de borgerliga partierna nu bestämt sig för att gosa med MP och inte kritisera det i något som helst avseende.

Jag tror att många hade övergett MP om de hade känt til mer av partiets politik.

På kort sikt är det nog svårt att ta fler väljare från S, däremot så borde det finnas potential att ta väljare från M. Man bör naturligtvis satsa att ta väljare från alla partier hos de rödgröna, men just nu tycker jag att man gör tvärtemot vad man borde göra.

10:09 fm  
Anonymous Peter said...

"väljare från M"

MP skulle det naturligtvis vara.

10:10 fm  

Skicka en kommentar

<< Home