tisdag, september 14, 2010

Miljöpartiets fantasimål är populistiskt trams

Maria Wetterstrand har en lång lista med målsättningar som hon - efter samråd med miljörörelsen - anser är nödvändiga. (Samma miljörörelse tycker i CAN-rapporten att Kina och Mexico är bättre än Sverige på miljö.)

Det oklart vilka åtgärder som ska vidtas för dessa att målsättningar ska uppfyllas. Dessa redovisas nämligen till 9/10 inte.

Miljöpartiet kräver dessutom att utsläppsminskningarna enligt 202020 (som med alliansregeringen är 40%) ska ske i Sverige. Sverige står för sammanlagt mindre än 0,2% av de globala koldioxidustläppen. Det är vad som finns att spela om.

Vilka åtgärder kan då tänkas komma ifråga?

Förbud eller skyhög skatt för privatbilism. Det blir dyrare och svårare att leva i den del av Sverige som saknar tunnelbana. Hur påverkar det samhälleskonomin, måntro? Arbetsutbudet? Företagens förutsättningar att verka?

Förbud eller skyhög skatt för lastbilstransporter leder till dyrare, mycket dyrare med handel. Hur påverkar det tillväxten? Människors möjligheter att jobba och driva företag. (Detta är ju - ska sägas - redan ett redovisat förslag i den rödgröna kilometerskatten.)

Förbud eller skyhög skatt för att använda entreprenadmaskiner. Hur påverkar detta de redan höga kostnaderna för att bygga bostäder och annat? (Hur mycket dyrare skulle anläggning av snabbjärnväg bli?)

Förbud eller skyhög skatt för att köra skogsmaskin. Biomassa är ju tänkt att ersätta olja och kol, men hur ska den kunna vara ekonomisk om man inte kan avverka skogen. Skogsindustrin drabbas också mycket hårt av kilometerskatten. För att komma ner i Miljöpartiets "mål" är det dessutom biomassa tveksamt. Det släpper ju ut koldioxid vid förbränning, även om de på sikt ingår i kretsloppet. Och enligt Maria Wetterstrand verkar det ju vara mer bråttom än så?

Förbud eller skyhög skatt för att bruka jordbruksmaskiner. Traktorer bränner dieselolja och vänder upp jord vid vid harvning och plöjning som leder till markrespiration och utsläpp av växthusgaser. Sannolikt skulle all kommersiell odling i Sverige behöva upphöra i Sverige, till stor sorg för alla oss som älskar svenska tomater. Eftersom vi antagligen ändå inte kommer att sluta äta, måste vi istället importera maten.

Köttskatt. Skyhöga köttpriser är väl kanske det enda som skulle fungera någorlunda. Det finns dessutom ett kongressbeslut för köttskatt från Miljöpartiet, så man får anta att det ligger närmast till hands, trots motsatt besked från Wetterstrand i utfrågningen.

Förbud eller skyhög skatt för stålindustrin. Som blir tvungen att lägga ner. I Sverige. Produktionen, jobben, intäkterna och koldioxidutsläppen flyttar från Sverige. Problemet löst, enligt Miljöpartiet.

Förbud eller skyhög skatt för pappersindustrin. Se stålindustrin. Måste kännas kul för metallarna och pappersarbetarna som genom sin fackavgift dessutom sponsrar eländet med mångmiljonbelopp.

Miljöpartiets fantasimål är inte bara löjliga. De är allvarligt skadliga för samhällsekonomin. Nu tror jag i o f s inte att de verkligen vill allt ovan, men ska de envisas med en huvudlös och världsfrånvänd uppfattning om vad som ska uppnås är det där vi hamnar.

Ett alternativ är ju att ha en målsättning förankrad i verkligheten.

---

Läs även Per Ankersjö.

Etiketter: ,

10 Comments:

Anonymous Jesper said...

Du har en hel del att belägga med det här inlägget.

Samtidigt ser du lite dum ut, eftersom Centerpartiet driver förbud mot försäljning av fossila bilar 2015, och förbud mot att köra dem 2030.

Och till sist så är det 9/10 av den delen av målen som överstiger era som inte "ton för ton" redovisats.

Alltså har MP redovisat "ton för ton" större utsläppsminskningar än ni.

Men sedan är det kanske roligare att gapa.

1:07 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Men vad bra! Då kanske du kan berätta vilka åtgärder som avses. Är det några av de förslag jag listar, eller är det helt andra?

(och det faktum att industrin antagligen inte upphör att existera, men flytta till andra länder, löser det egentligen några miljöproblem?)

1:41 em  
Blogger Markus "LAKE" Berglund said...

Inget om flyget Johan?

2:21 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Nä, det var bara några exempel... Men flyget måste naturligtvis också förbjudas. Över Sverige i alla fall. ;-)

2:24 em  
Anonymous Jesper said...

Det är du som pratar om en massa förbud, så hosta upp några belägg för det borde du väl klara? :-)

Att nio tiondelar av det som överstiger era mål är redovisade hävdade ju Claes Västerteg häromdagen:

"Problemet är dock att de endast redovisar hur en tiondel av de 9 miljoner ton besparingar som de 'övertrumfar' oss med ska kunna åstadkommas."

Är du osams med honom om saken?

Flygförbudshistorian är det bara att glömma. Det fanns aldrig något sådant förslag, de två kommunpolitiker som skrev debattartikeln hade missförstått saken.

Du skrev själv ett inlägg där du menade att det var en efterkonstruktion att tanken hela tiden varit att göra flyget onödigt. Som bevis anförde du två MP-dokument där det uttryckligen stod att flyget skulle göras onödigt.

Har du verkligen inget substantiellt att komma med istället?

Var är beläggen för alla förbud du tjatar om?

Och hur kommer ni göra med ert bilförbud?

3:41 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Som borde framgå är de idéer jag listar i poster idéer om hur Miljöpartiet ska komma fram till sina oansvariga och populistiska "mål".

Berätta gärna om det finns några andra metoder.

När det gäller flygförbudet är det fullkomligt solklart att det var fråga om miljöpopulism (precis som "målen"). Det är väl på nåt sätt ok, men då får Miljöpartiet acceptera att de som inte tycker att flygförbud är en smashing idé reagerar på motsatt sätt?

OM man inte tycker att det ska införas någon flygförbud får man helt enkelt ge fan i att flirta med granbarkborrens vänner.

3:57 em  
Blogger Albin Ring Broman said...

"Alltså har MP redovisat "ton för ton" större utsläppsminskningar än ni."

Jesper, det är ju inte det diskussionen handlar om. Det handlar ju om att Mp satt ett mål som man inte vet hur man ska nå - som MW istället, något tillspetsat, tror ska "lösa sig av sig självt."

Det kommer ju inte att ske, och då är det väl befogat att fråga sig hur det ska ske - hade inte du gjort samma sak? ;)

5:17 em  
Blogger Jesper Räf said...

Hej Albin! Jag har precis samma problem här som på din blogg. Nu skriver jag samma kommentar för fjärde gången... :P

Johan: Om den långa listan i inlägget över förbud, i fråge- eller påståendeform, bara är vad du själv fantiserat ihop, så ska jag inte bråka med dig. :-)

Flygförbuds förslaget finns inte och har aldrig funnits. De som drog upp det på dagordningen var Centerpartister (Elisabeth Thand Ringqvist och Frank Nilsson, har jag för mig.) Påståendet försvarades ganska långt, och till slut menade bland annat du att det slutgiltiga beviset var följande citat ur MP:s klimatberedningsförslag:

"I ett modernt klimatsmart samhälle finns det i Sverige inte plats för inrikesflyg söder om Sundsvall (Gotland undantaget). Vi måste besluta oss för att sätta ett slutdatum då trafiken ska ha upphört ..."

Det uteslutna på slutet lyder:

"och ersatts av framför allt snabbtåg."

I samma förslag stod det följande:

"[Vi vill anta] ett mål om att år 2020 ska det svenska inrikesflyget söder om Sundsvall bli onödigt och ersatt med snabbtåg eller andra färdmedel"

Jag ser inte hur onödiggörande är liktydigt med förbud. Är det verkligen fortsatt din uppfattning?

Frågan om vilka mål man sätter tycker jag är solklar.

Målet är att förhindra den globala uppvärmningen. Utsläppsminskningar är därmed nödvändiga. I vilken omfattning vet vetenskapen bäst.

Så de två alternativen vi stället mot varandra nu är:

1. Sätt ett alldeles för lågt mål för minskningarna och redovisa rubbet.
2. Sätt målet forskningsenligt, och redovisa vad som ännu går att redovisa, alltså drygt lika mycket som i det första alternativet.

Jag vet att detta inte är samma argumentation som framförs av MP. Men sedan är jag inte MP. Varför menar ni att 1 är bättre än 2?

7:39 em  
Blogger Jesper Räf said...

När man loggar in verkar kommentarerna få vara kvar. Annars försvinner de spårlöst efter ungefär en minut.

Jag vill lägga till att jag fortfarande undrar över ert krav på förbud mot försäljning av bensin- och dieselbilar 2015, och förbud att använda dem 2030. När jag frågade Magnus Andersson menade han att det är något som partiet "driver passivt". (Jag minns inte den exakta formuleringen.) Är det så? Hur ser du (eller ni) på förbuden?

7:52 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Vad beträffar förbud mot försäljning av bensin- och dieselbilar är jag emot.

Det är lyckligtvis ingen fråga som vi går till val på.

Vi har heller inget sådant aggressivt klimatmål som skulle göra det nödvändigt. Vi klarar våra internationella åtaganden - och dubblar dem - utan sådana radikala åtgärder. Bra va? :-)

11:13 fm  

Skicka en kommentar

<< Home