lördag, februari 09, 2008

Rättsvidrig blockad fortsätter

Det finns verkligen ingenting att göra mot antidemokraterna. De tror inte på rättsstaten. De tror inte på demokrati. De tror definitivt inte på marknadsekonomi.

Av kommentarerna till en artikel om saken i tidningen Arbetaren framgår bland kommentarerna att polisen är "jäkla grisar". Uppenbarligen anser dessa militanta facktivister att de har större legitimitet som rättsskipare än polisen och domstolarna.

Argument biter liksom inte. De är religiöst övertygade om att de har rätt. De känner tillhörighet i en gemensam kamp mot en gemensam yttre fiende som de har valt ut. Kanske lite som på 30-talet i Tyskland.

De säger sig kämpa för rättvisa. De leker klasskamp. Lite rart på nåt sätt, om det inte hade varit för att enskilda drabbas.

Om man har något slags känsla för politik och opinion måste man begripa att SAC's aktion mot restaurangen endast har den effekten att den breda allmänheten blir alltmer skeptisk mot fackets rätt till godtyckliga attacker mot småföretag.

Det är möjligt att Muhammed Riaz har rätt i sak. Det vet jag ingenting om. Problemet är demonstranterna inte heller kan veta det. Man försöker hindra en företagare från att försörja sig utan att någon rättslig prövning av fallet har skett.

I ett rättssamhälle är man oskyldig tills dess att motsatsen har bevisats. Ingen privatpolis eller lynchmobb ska tillåtas ta lagen i egna händer.

Facken har en unik särställning i vårt land. De är tydligen lagligen berättigade till trakasserier och sabotage mot enskilda. Det måste självklart ändras på.

Dags att vässa motionspennan...

Etiketter: , ,

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det måste till en grundlagsändring först.

Kolla in regeringsformen från 1974 och fundera på vad den har inneburit (maktdelningen upphörde).

http://sv.wikisource.org/wiki/Regeringsform_1974

Gustaf Petréns kritik från 1974/5 tycks ha besannats:

http://www.mrr.se/petren/petren1975domstolarna.htm

Som mikroföretagare kan man inte räkna med något stöd från lagen. Lagen är ju politiserad, tänjbar och ej absolut - detta blev möjligt i och med regeringsformen 1974 i och med att HD inte längre lydde under Kungl Maj:t.

I förlängningen får detta till följd att mikroföretagare blir "sitting ducks", utan stöd i lagen.

Efter politiseringen av rättsväsendet har fackens makt blivit permanentad. De kan vara ganska säkra på att OM det går till domstol (i Sverige i alla fall) så kommer domstolen att ta fackets parti.

Ingen mikroföretagare har råd att driva rättsfrågor ända upp på EU-nivå.

Du minns kanske hur Littorin (som ska föreställa borgerlig) i handling visade att sänkningen av Wild'n Fresh var OK.

Har man inget kollektivavtal (det är INTE frivilligt att stå utanför) så får man räkna med att verksamheten skjuts i sank.

11:19 fm  
Anonymous Anonym said...

Det är förstås fullt möjligt att det FINNS problem på den här restaurangen. Jag känner inte till fallet.

Det spelar ingen roll om det är legitima problem eller inte.

Min huvudpoäng är att det inte går att avgöra detta i domstol.

Vilken arbetsmarknadslag ska domstolen döma efter?

Sverige har den "svenska modellen" och den här konflikten faller säkerligen under systemet med att arbetsmarknadens parter gör upp sinsemellan.

Starkast vinner, alltså. Det finns ingen domstol som kan gå in.

Facket har fritt fram att köra företag i sank, utan påföljd.

Detta behöver i synnerhet svenska mikroföretagare vara medvetna om.

11:26 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Tjena Ron!
Jo, det verkar vara stora problem förknippade med detta och ska det till grundlagsändring är det hög tid (kanske försent) att lägga ett tilläggsdirektiv till grundlagsutredningen.

Du har nog alldeles rätt i att mikroföretagare kan vara nästa måltavla. De saknar helt medel att sätta emot och ett gäng fackliga huliganer kan utan vidare (och lagligt) krossa vilket mikroföretag som helst.

Det är kanske så att detta blir ett slags ny form av "laglig" beskyddarverksamhet.

Att man kräver "kollektivavtal" med ensamföretagare där det ingår kostnader för "granskningsavgifter" och allsköns konstruktioner för att suga pengar ur mikroföretagaren.

Mot hot om stridsåtgärder.

Det finns mig veterligen inget lagligt hinder för detta idag.

Även den mest inbitne fackkramaren måste ju inse att det är fel.

12:15 em  
Anonymous Anonym said...

Visst är det fel. Dessvärre är det ändå verklighet.

Skulle det komma krav på kollektivanslutning av ensamföretagare så blir det omöjligt för gemene man att starta eget. I så fall krävs ju att företaget drar in en heltidslön redan från första dagen.

Jag menar att den "svenska modellen" gjordes omöjlig för mikroföretagen efter salladsbarsfallet.

Kan facket gå in och utan påföljd sänka ett företag där inga fackmedlemmar finns, då existerar inget utrymme kvar för ytterligare "förhandling " mellan arbetsmarknadens parter.

Det är en ren tvångssituation som råder - det är inte fråga om att komma överens.

Man kan alltså inte längre komma och påstå att fackanslutning skulle vara frivillig. Det är den ju bevisligen inte.

Riksdagen måste alltså lagstifta. Innan detta görs har mikroföretagarna absolut ingenting att stödja sig på. Man kommer att förlora varenda konflikt som uppstår.

Ytterst riskabelt att anställa i ett sådant läge.

Ett land kan inte ha två lagstiftande församlingar. Men det har Sverige ändå (detta tycks ha blivit möjligt efter grundlagsändringen 1974).

Före 1974 hade en mikroföretagare troligen kunnat driva en konfliktfråga till Högsta Domstolen - som före 1974 var oberoende av partipolitiken eftersom domstolen då lydde under Kungl. Maj:t. Idag går inte det.

Notabelt är dock att domen i Vaxholmsfallet (i EG-domstolen) gick emot Byggnads.

1:30 em  
Blogger Unknown said...

Har missat detta totalt, blev genast lite sugen på lite indisk/pakistansk mat faktiskt!

För alla vänstersympatisörer som hänger här: Tycker ni det är rätt att facket agerar polis, domare och bödel? Det måste till en proportionalitetsprincip och det illa kvickt. Är för övrigt väldigt besviken på den nuvarande regeringens flata inställning och vurmande för den svenska modellen.

7:32 em  

Skicka en kommentar

<< Home