måndag, augusti 18, 2008

Bränsle som är bättre än lagen

Hos Magnus Andersson läser jag att det i den utmärkta tidningen miljöaktuellt finns två artiklar att läsa om s k syntetiskt bränsle.

Den ena handlar om att SCA byter ut vanlig raffinerad råoljebaserad diesel mot syntetisk dito.

Den andra handlar om att samma bränsle är galet missgynnad av den svenska drivmedelsbeskattningen!

Det är så dumt, så dumt när miljöpolitiken försöker blanda sig i tekniken. Varför inte bara klura ut hur rent man vill att fordonsbränsle ska vara och sedan låta marknaden ta fram produkter som motsvarar kraven?

Lagen ska skydda oss från skadliga utsläpp, inte detaljreglera hur det ska gå till. Då blir det som nu: Att ny och bättre teknik missgynnas till förmån för gammal och sämre.

Syntetisk diesel har ingenting med vanlig diesel att göra, förutom att bränslet kan användas i helt vanliga dieselmotorer. Ingen ombyggnad, ombesiktning eller annat behövs. Bara att tanka och köra.

Jag förstår verkligen att SCA vill köra med syntetbränsle. Det är inte minst en viktig arbetsmiljöfråga. Lastbilar är väl en sak. De rör ju på sig hela tiden i luftmassan så att säga, men skogsmaskiner står oftast still och man sitter och kör mitt i avgasmolnet.

Dessa avgaser kan vara så gott som fria från sotpartiklar och ämnen som orsakar cancer och allergier om man tankar syntetiskt bränsle istället för vanlig gammal oljediesel.

Och det inte bara om man jobbar i skogen detta är en bra sak. Här i stan har vi problem med partikelnivåer på vissa gator. Essingeleden har nått sitt tak, liksom hornsgatan. Om dieselfordonen skulle köra på syntetbränsle istället skulle detta problem vara löst!

Jag har haft förmånen att vid ett par tillfällen träffa ett av de företag som jobbar med att framställa syntetiskt drivmedel, EcoPar. De är riktiga superentreprenörer och uppfinnare och brinner verkligen för sin produkt. Med all rätt. Den är verkligen helt magiskt bra.

Etiketter: , , , ,

2 Comments:

Blogger Magnus Persson said...

Det här öppnar också för en följdfråga - om man tillverkar syntetbränsle, men från stenkol istället (vilket alltså skulle innebära betydligt ökade koldioxidutsläpp och därmed klimatpåverkan), är då skatten då, jämfört med "vanligt" fossilbränsle, på samma nivå och därmed orättfärdigt låg?

11:06 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Om man gör den från naturgas (som de svenska företagen gör, såvitt jag förstår) så är ju koldioxidutsläppen väldigt mycket mindre än om man gör det från såväl olja som kol.

Sedan är det ju så att man kan göra bränslet från biogas.

11:53 em  

Skicka en kommentar

<< Home