onsdag, november 19, 2008

Vårdskandal igen - ansvar måste utkrävas

Man blir så jävla upprörd när man hör om "vårdskandaler". I SvD kan man om hur personalen på ett äldreboende i Halmstad vanskött de boende, behandlat dem illa och helt utan respekt.

Fackföreningsrörelsen har åt helvete för stor makt över den svenska arbetsmarknaden och i den har personalen - hur illa den än sköter sig - villkorslöst stöd. I sektorer som inte är konkurrensutsatta kan verksamheter fortsätta att existera trots att kvaliteten hela tiden blir sämre och kostnaderna allt högre. Brukaren/konsumenten/vårdtagaren eller vad man nu kallar det saknar helt maktmedel att påverka.

Inte med inflytande.

Inte med plånboken.

Tydligen fick de gamla i det aktuella fallet ligga till sängs hela dagarna för att personalen ville titta på TV! "Omplaceringen" är helt obegriplig och så typiskt för den svenska förvaltingsmodellen där inget ansvar tas eller krävs. Personalen ska ha sparken. Avsked på blankt papper. Minst. Det kanske till och med borde utredas om deras försummelse inte kan anses kvala in som misshandel.

Etiketter:

8 Comments:

Blogger Rasmus said...

De privata vårdbolagen har gjort sig skyldiga till minst lika många skandaler genom åren som de kommunala. Risken för skandaler ökar förstås när man skär ned på personalen för att öka avkastningen till aktieägaran, enkel matematik kan man tycka.

Sen har jag ganska svårt att se hur facket har någon skuld i detta. Det är ju knappast fackförbunden som bestämt att delar av vården inte ska vara konkurrensutsatt. Sen är det klart att fackföreningarnas medlemmar, som ser vad alla privatiseringar leder till på nära håll, inte är särskilt förtjusta i dem. De hade inte du heller varit om du lyfte blicken lite från dina nyliberala irrläror. (Nu är jag lite elak, men det är faktiskt tröttsamt hur intelligenta människor kan tro på sådan uppenbar rappakalja).

Vad menar du med konkurrensutsatt förresten? Vårdmarknaden har ju redan omvandlats till ett oligopol med några få jättar som dominerar. Bakom kulisserna pågår med all säkerhet redan karteller och marknadsuppdelningar, á la bygg- och bensinbranschen.

Om verksamhet drivs privat eller offentligt har egentligen mindre betydelse ut skattebetalarperspektiv. Det viktiga är ju att man får vad man betalar för. Att så är fallet ansvarar våra tillsynsmyndigheter för - det är ganska uppenbart att dessa inte lever upp till sina åtaganden.

En betydligt kraftigare arsenal med juridiska verktyg för inspekterande myndigheter, parat med kraftigt ökade skadestånd i samband med skandaler av den typ som artikeln behandlade, skulle sätta fart på dessa klantskallar till vårdutförare.

Mer privatiseringar utan fungerande tillsyn leder givetvis till ökat fusk, sämre anställningsskydd, mindre insyn och sämre vård.

3:00 em  
Anonymous Anonym said...

Frågan handlar inte om det är bäst med privat eller kommunal verksamhet.

Facket hindrar företag att sparka usel personal vare sig företaget ifråga är kommunalt eller privat.

Sen finns det ganska goda belägg för att personal och kunder generellt trivs bättre i privata verksamheter, men där lär vi inte komma överrens om du inte lyfter blicken från dina socialistiska irrläror. ;)

3:09 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Hallå Rasmus och tack för kommentaren!

Jag håller verkligen med om att tillsynsfunktionen inte fungerar och det kanske borde finnas en dedicerad myndighet för granskning av kvaliteten i vården.

Det är väl inte nödvändigtvis en naturlag att människor anställda i företag blir rappare än människor anställda i stora kommunala eller statliga vårdinstitutioner.

Skillnaden är att människor och de företag de jobbar i som gör ett dåligt jobb antingen tvingas skärpa till sig eller lägga ner, eftersom de inte får några nya kunder.

Men det kräver naturligtvis att kunderna kan göra goda val. Just det skulle kanske en vårdkvalitetsmyndighet hjälpa till med.

Dominerande jättar är inget problem, så länge de är utmaningsbara. Det är kanske för tillfället skralt med nyföretagarandan i vårt avlånga land för de som jobbar i vårdyrket. Man är helt enkelt inte van vid att möjligheten att "starta eget" skulle finnas. Men det blir allt bättre. Inte minst med Vårdvalsmodellen med fri etableringsrätt som är implementerat i Stockholm och förväntas spridas över landet.

Marknadsekonomi ger den optimala resursallokeringen. För det finns både teoretiskt stöd och empiriska bevis. Mer marknad i vården innebär mer vård för pengarna.

Så det så! ;-)

3:23 em  
Anonymous Anonym said...

Sova middag har fått en helt ny innebörd.

Captcha: unina

9:59 em  
Blogger Stina said...

Jag är faktiskt lite i chock över det här. Bäckagårds vårdcentral är den vårdcentral jag tillhörde när jag växte upp och sjukhemmet där har alltid fått beröm. Det som hänt nu är helt obegripligt. Och för mig känns det självklart väldigt nära, även om det är 17 år sedan jag flyttade från Bäckagård.

8:22 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Det hinner hinna mycket på 17 år. Tyvärr. :-(

10:10 fm  
Anonymous Anonym said...

Dick Erixon har en bra poäng i sin blogg: "Var är de anhöriga"?

De måste ju ha sett att allt inte stod rätt till?
Självklart har vårdpersonalen absolut ansvar oavsett offentligt eller privat.Han kanske tar i när han säger att "civilisationen bryter samman" men frågan kvarstår likväl: Var är de anhöriga?

http://erixon.com/blogg/?p=1838

3:08 em  
Blogger Rasmus said...

Problemet med alliansens tillämpning av marknadsteorier, och kanske ett problem med marknadsteorierna själva, är att det är mkt svårt att skapa de förutsättningar som teorin ställer upp för att fungera i praktiken. När man missar eller bortser från en sådan förutsättning uteblir den effekt man hoppats på.

I detta fall inför man en öppen vårdmarknad utan att skapa mölighet för kunderna att göra informerade val. Utan möjlighet att göra sådana val kommer marknaden inte att fungera alls för det stor flertalet, närmare bestämt de som saknar förmåga att professionellt utvärdera sjukvård.

12:09 em  

Skicka en kommentar

<< Home