måndag, juni 15, 2009

Marknadshyror, för f*n

Märkligt nog finns det inte lägenheter att hyra för den som vill. Åtminstone inte i storstadsområdena. Bara i Stockholm står en sissådär 200 000 i kö.

Priserna är reglerade, vilket skapar en insider-outsidermodell, enligt vilken den som är på insidan skyddas mot konkurrens från den som är utanför. (Ungefär som på arbetsmarknaden...)

Det finns bara ett rättvist allokeringssystem: Marknadsekonomi.

Avreglera hyresmarknaden för sjutton. Hur kan det vara så svårt att förstå?

Etiketter: ,

19 Comments:

Blogger Magnus Andersson said...

Så sant så sant, ska det vara så svårt?

5:13 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Tydligen... :-/

5:37 em  
Anonymous Sven K said...

dumheter. marknadsanpassning förkortar bara köerna för de med mycket pengar. fler bostäder är givetvis det enda som kan förkorta köerna på riktigt - för alla.

6:14 em  
Blogger Magnus Persson said...

Sven: Hur får man fler bostäder utan att antingen subventionera dem eller tillåta den som bygger dem att ta betalt av dem som ska bo i dem?

7:07 em  
Anonymous Anonym said...

Vansinnigt att massinvandringen tillåts fortsätta. Det här är bara ett av hundratals skäl till att det är nog.

7:12 em  
Anonymous Anonym said...

Marknadsekonomin är "dum" och måste regleras eftersom den inte är anpassad för oss människor.. Vad tror du t.ex. samhällsekonomiska kostanden blir av att införa marknadshyror på lång sikt? Segregation och uppdelning som spär på motsättningarna och skapar "vi" och "dom"-stmälpar och kan kosta oss mycket mer än några futtiga snedfördelade hyror.. Men sånt reflekterar de flesta marknadsekonomer inte över.

8:01 em  
Blogger Unknown said...

Vad grundar du inlägget på för undersökningar om marknadsekonomins möjlighet att minska bostadsbristen?

Teoretiska resonemang är ointressant utan jag är intresserad av empiriska studier.

10:54 em  
Blogger Fastighetskatten said...

Theodor: För de empiriska studierna kan du kolla på länder som har marknadshyror. Ta Finland, t.ex. : I Helsingfors finns det hundratals lediga ettor och tvåor i flerfamiljshus just nu. För 5000 kronor/mån kan du hyra en lya i city och flytta in från början av juli. Utan att känna till detaljer tror jag att det är likadant i Bryssel.
Man ska komma ihåg att fastighetsägarna inte är blodsugande kapitalister i första hand, utan folk som investerar i fastigheter och vill ha pengarna tillbaka - eller åtminstone inte förlora dem. Försöker man ta ut ockerhyror så vill ingen flytta in, och det är dyrt att låta bostaden stå tom medan räntorna och avgifterna tickar in.

Det finns studier på hur flyttkedjor fungerar, och de visar att brist på små bostäder också avhjälps genom att bygga stora. Så bygger du lyxbostäder i en ända av stan så frigörs "vanliga" bostäder någon annanstans.

11:57 fm  
Anonymous Jacob said...

Magnus Persson: Det låga byggandet beror varken på avsaknad av subventioner eller prisreglering. Det låga byggandet beror på oligopolsituation på byggmarknaden samt avsaknad av tillgänglig, byggbar mark i kommunerna. Vill du verkligen att det ska byggas mer så börja i den änden. Det är i produktionsledet problemet finns idag, inte i konsumtionsledet.

4:15 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Theodor, du kanske har hört talas om någonting som heter "marknadsekonomi".

Det är vad man kan kalla en allokeringsmodell som ser till att ett antal köpare och säljare kommer överens om hur många enheter av en vara som ska produceras och till vilket pris.

Det har den positiva egenskapen att tillhandahålla precis så mycket av respektiva vara som folk är beredda att betala för.

Du frågar efter empiriska bevis?

Vad sägs om marknaderna för bilar, korv eller fallskärmar?

Cyklar, kastanjetter, pengar och snus?

Lättöl, ferrocement eller kolsyrepatroner?

På alla dessa marknader erbjuds den kvantitet (och den kvalitet) som köparna önskar, till det pris de är beredda att betala och som de bästa producenterna kan möta.

Det är för övrigt en jävla SKANDAL att detta inte är en allmängiltig kunskap.

Marknadsekonomi borde vara ett grundskoleämne...

5:12 em  
Blogger Unknown said...

Johan:

Jag vet naturligtvis vad marknadsekonomi är.

Det kan dock mycket väl finnas faktorer som gör att bostäder inte fungerar som andra varor. Till exempel alla regleringar som finns när det gäller mark i stadsnära lägen. Det är inte så att det bara är att köpa sig en bit mark och bygga ett hus, om någon nu trodde det.

Det finns andra områden där marknadsekonomin getts upp i de flesta rikare länder, som infrastrukturen och drogförsäljningen.

8:40 em  
Blogger Emil said...

Theodor,

"Det kan dock mycket väl finnas faktorer som gör att bostäder inte fungerar som andra varor. Till exempel alla regleringar som finns när det gäller mark i stadsnära lägen. Det är inte så att det bara är att köpa sig en bit mark och bygga ett hus, om någon nu trodde det."

Dessa faktorer borde väl rimligtvis även finnas i andra länder? Varför har då inte dessa andra länder också bostadsbrist?

8:55 em  
Blogger Unknown said...

Det var just statistik för andra länder med marknadshyror som jag efterlyste.

Jag ifrågasatte bara Johans syn att det är självklart att en fri marknad är det bästa, eftersom det finns områden där det uppenbarligen inte är det.

2:40 em  
Blogger Magnus Persson said...

Jacob: Jag säger inte emot dig att det nog vore bra att sätta Konkurrensverket på det oligopol som kallas byggmarknad, men det är inte enda problemet. Det har ju faktiskt de senaste åren byggts hyfsat mycket bostadsrätter, trots byggbranschens problem. (att alla inte kan eller vill köpa en BR istället för att hyra är en annan historia)

Konstigt nog drogs byggandet ner väldigt mycket för ett knappt år sedan när nybyggda bostadsrätter plötsligt blev betydligt mer svårsålda än tidigare på grund av finanskrisen...

5:55 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Marknadsekonomi är alltid den mest effektiva allokeringsmodellen.

Det finns säkert anledningar att på en mängd marknader ändå reglerade priser eller kvantiteter, men man måste då vara på det klara med att det har (ofta digra) konsekvenser för marknadens funktionssätt.

På bostadsmarknaden yttrar sig dessa konsekvenser i vansinniga bostadsköer i storstadsområdena.

I Bryssel funkar det finfint. I Helsingfors likaså.

Det finns ingen anledning att ha en reglerad hyresmarknad.

De skäl som frambärs för en reglering faller platt när man betraktar verkligheten i Stockholm idag.

Det är ekonomiska och politiska intressen som ligger bakom och alla försvarare av regleringen måste ställa sig frågan om hyresgästföreningens toppars förmåner är viktigare än att folk ska kunna hitta en bostad...

7:10 em  
Blogger Unknown said...

"Marknadsekonomi är alltid den mest effektiva allokeringsmodellen."

Även när det gäller infrastrukturen? Varför ser vi då ingen fri marknad på infrastrukturområdet i något framgångsrikt land?

8:17 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Men är du trög? Läs min förra kommentar igen...

8:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Think outside the box.

Marknadsekonomi är ett system som alla andra. Att påstå att det är "bäst" är löjligt, korkat och rent ut sagt naivt.

Du är född och har levt ditt liv i en (till större delen) marknadsekonomi, hur vet du att det verkligen är "bäst", då du aldrig har upplevt ett annat system samt inte läst annan litteratur än den som dagens system ger dig?

Det samma gäller givetvis alla andra system. Think outside the box.

1:12 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Marknadsekonomi är vad som uppstår när människor tillåts agera fritt på ett för dem så rationellt sätt som möjligt.

Som allokeringsmodell betraktad ÄR det naturligtvis mest effektivt. Inga utbuds- eller efterfrågeöverskott uppstår.

Dock måste två parametrar gälla för att en marknad ska vara en "marknad". Exkluderbarhet och rivalitet bör råda. I andra fall krävs konstruktioner för att kunna ta till vara marknadens kraft.

Sedan kan man av andra skäl ändå vilja reglera marknader. Dessa skäl kan - som sagt - vara goda, MEN man måste vara medveten om att allokeringsförluster kommer att uppstå.

Så länge företag är vinstmaximerande och människor nyttomaximerande kommer den mötesplats på vilka dessa sammanstrålar kallas för en "marknad" (och det är väl liksom bäst att kalla det för marknadsekonomi?)

Och för att återgå till ursprungsposten: Är det någon av er som argumenterar mot marknadsekonomi är som tycker att dagens situation på bostadsmarknaden fungerar bra?

8:05 fm  

Skicka en kommentar

<< Home