lördag, januari 10, 2009

Mona Sahlin får däng av sina egna i Skåne

Den stora tvistefrågan och anledningen till att Vänsterpartiet från början exkluderades från det rödgrönda samarbetet var ju att de inte tyckte att det här med budgettak var något som en regering borde behöva bekymra sig så mycket kring.

Mona Sahlin och Miljöpartiets representanter var eniga om att detta var ett absolut minimikrav för ett strukturerat samarbetet. Och på ganska goda grunder, kan tyckas. Ordning i statens finanser är på många sätt en förutsättning för att ekonomin ska fungera.

Något förvirrande visar det sig nu att den uppfattningen kanske inte alls är det absoluta krav som man först gjorde gällande mot Vänsterpartiet?

Socialdemokraterna i Skåne utmanar öppet Mona Sahlin i den här frågan. Vilken möjlighet de har att förändra denna princip som fram tills nu framstått som ristad i sten är ju svårt att veta och man får nog räkna med att en hel del vänsterpartister ställer nya berättigade frågor om den gemensamma budgetpolitiken.

Ännu en osäkerhetsfaktor kring vänsterpartiernas regeringsalternativ läggs på den numera ganska digra högen.

Etiketter: ,

1 Comments:

Anonymous Nenmut said...

Bra att sossarna tar denna debatt. Som den vänsterextremistiske ekonomiprofessorn Lars Calmfors påpekade i P1:s lördagsintervju nyligen så finns det ju skäl att ifrågasätta en regel som säger att man inte ens under extrema förhållanden får överskrida ett budgettak.

12:42 em  

Skicka en kommentar

<< Home