onsdag, maj 06, 2009

Sexköpsfrågan haverar följdriktigt

Sexrelaterade ämnen är fortfarande i nådens år 2009 så oerhört svåra att debattera i vårt avlånga land. Annorstädes principfasta liberaler havererar omedelbart i känslomässiga utfall om diverse hemskheter, trots att CUF's förslag i första hand syftar till att bekämpa samma hemskheter. (Samtidigt som man hedrar en grundläggande liberal princip.)

Johan Ingerö - som till skillnad från mig normalt är ett stort fan av Birgitta Olsson - belyser bristen på intellektuell hederlighet på sin blogg och undrar:

"... varför Birgitta Ohlsson vill öka tvångsprostitutionen av minderåriga östeuropéer eller försvåra för de socialarbetare som bland annat arbetar drog- och smittskyddspreventivt. Åtskilliga experter anser nämligen att detta är vad sexköpslagen leder till."

Svaret är lika enkelt som bedrövligt: Viljan att straffa människor som inte delar Birgitta Olssons sexualnorm är större än önskan att hjälpa offer för till ämnet relaterade övergrepp.

Etiketter:

3 Comments:

Blogger Johan Ingerö said...

Man kan väl säga såhär: jag är överens med Birgitta om det mesta som sker utanför Sveriges gränser och oense om det mesta som sker innanför. :-)

12:00 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Aj si. Inte ett helt ovanligt drag för folkpartister genom historien, faktiskt, att ha helt skilda principbatterier beroende på om dessa är riktade utåt eller inåt...

12:06 em  
Blogger Mats said...

Johan, glädjande att se att du påpekar att man även hedrar en liberal princip!

De flesta liberaler som är negativa till sexköpslagen hamnar ofta i resonemang om hur den gör livet svårt och osäkert för sexsäljande kvinnor. Ett skademinimerande offerperspektiv som jag får anta används för att sälja in en annars väldigt icke-PK ståndpunkt. Mer sällan står man upp för principen om alla människors rätt till sin egen kropp. Det borde vara det mest självklara i världen att det absolut sista vi ska lagstifta om är med vem och varför man får idka herdestund.

Sedan att det också skulle bli mycket lättare att hitta och hjälpa de som verkligen är offer är ju en bonus.

5:14 em  

Skicka en kommentar

<< Home