söndag, maj 03, 2009

Allianskandidater till europaparlamentet

I sann alliansförbrödningsanda har jag funderat lite kring vilka som är mina favoritkandidater i de olika allianspartierna. Och har kommit fram till följande:

Centerpartiet

Abir Al-Sahlani. Redan en stor politiker med erfarenhet från såväl politiskt som praktiskt frihetsarbete. Med vapen i hand och risk för sitt liv har hon slagits mot förtryck och tyranni.

Hennes idé om EU som "Den goda stormakten" är intressant och en bjärt kontrast mot det mjäkigt tandlösa EU som många verkar vilja ha.

Europa ska - om Abir får bestämma - med gemensam kraft kunna påverka sin omvärld. Tala med en röst och sätta ned foten mot förtryck och för det behövs ibland mer än bara diplomati. Vi talar om kapacitet och kompetens att genomföra praktiska interventioner med - om det behövs - militärt våld.

http://www.abir.se/


Folkpartiet

I europapolitiken behövs enligt min mening "stora" politiker. Alltså sådana som kan gå in och äga ett rum, som kan domptera lobbyisterna och som inte räds att axla de stora frågorna.

Annika Beijbom från Göteborg för en tapper kampanj från en position en liten bit ner på listan.

Något säger mig att vi bör lägga hennes namn på minnet. Hon har "star quality" och kommer att ha en framskjuten position i politiken framöver, hur det än går i valet.

Annikas blogg


Moderaterna

Christofer Fjellner är kanske den ledamot i europaparlamentet (invald 2004) som gjort det tappraste jobbet i att försvara friheten.

I oerhört viktiga frågor som frihandel, digital rights och individens rättigheter gör Christofer med hårt arbete och en hel del skicklighet stor skillnad.

http://www.fjellner.eu/


Kristdemokraterna

KD har ingen intressant kandidat. De kommer inte heller att få något mandat. För den som är lagd åt det konservativa hållet kan man istället välja någon av de konservativa kandidaterna på moderaternas lista. Hans Wallmark t ex.

Etiketter: ,