tisdag, maj 05, 2009

LAS måste skrotas helt och hållet!

LAS är ett gigantiskt hinder för rörlighet på arbetsmarknaden. En rörlighet som verkligen skulle behövas i dessa tider där näringslivsstrukturen måste ändra karaktär för att alla de som nu förlorar sina jobb ska kunna skaffa nya.

LAS är inte bara ett hinder för företagen att skaffa sig optimal kompetensmix, LAS är också diskriminerande och snedvridande.

En lag som håller någon kvar på en arbetsplats, håller också samtidigt en annan ute. Människor som inget hellre vill än försörja sig själva och skapa ett bra liv, men som ännu inte lyckats skaffa sig fotfäste på den svenska arbetsmarknaden, låses ute i kylan trots att de kanske skulle vara lämpligare för en plats än någon som har haft den i många år.

Rent rättsfilosofiskt är det också ytterligt tveksamt att ha en lag som skapar en sån kraftig asymmetri mellan avtalsparterna. Den ena kan alltså säga upp avtalet när han eller hon vill, men inte den andra parten.

LAS kom till i en tid då alla var socialister och fackföreningsrörelsen hade hybris och berättade oblygt att "om man inte kom överens vid förhandlingsbordet, tog man det lagstiftningsvägen". Den tiden är - eller åtminstone borde vara - över sedan länge.

Lagen måste bort. Den är orättvis, hämmande för näringslivet och djupt omoralisk.

Ett "minilas" är väl bättre än ett jättelas, men det är fan inte nog.

Etiketter: , , ,

5 Comments:

Blogger Sami said...

Håller med till 100%. Tyvärr så har facket en sån maktfaktor tack vare LAS, så jag har svårt att se att den försvinner. Tyvärr...

Väldigt synd för alla unga som ska försöka ta sig in på arbetsmarknaden.

4:59 em  
Anonymous Pelle said...

Detta är dessväre knappast en fråga bland riksdagspartierna. Problemet är kanske att de grupper som skulle gynnas av avskaffade turordningsregler - gissningsvis i huvudsak ungdomar, invandrare och den effektiva delen av de LO-anslutna - sällan är medvetna om detta.

Det känns snarare som att de har hjärntvättats till att förespråka dessa regler, då det finns en överrepresentation av vänsterröster bland dessa grupper.

5:02 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Det handlar om att ligga på. Att inte acceptera den rådande (marxistiska) verklighetsbeskrivningen.

Visst. Det kommer inte att vara lätt, men den som vill avskaffa LAS har verkligen argumenten på sin sida och sanningen har ändå en stark tendens att segra till slut.

5:27 em  
Blogger Rasmus said...

"Rent rättsfilosofiskt är det också ytterligt tveksamt att ha en lag som skapar en sån kraftig asymmetri mellan avtalsparterna. Den ena kan alltså säga upp avtalet när han eller hon vill, men inte den andra parten."

Hm, lagstiftning kryllar av såna här "asymmetrier" som du kallar det. Jag skulle t.o.m. vilja påstå att en av de främsta orsakerna till att vi har lagar är för att de ska skydda de svagare mot de starkare.

Det är väl inget konstigt med det?

Sen ska man inte överdriva LAS juridiska verkan, det är mkt lätt att säga upp en person pga arbetsbrist eller personliga skäl. Turordningsreglerna kan man också ta sig runt på flera olika sätt.

6:52 em  
Anonymous Anonym said...

Att totalt skrota LAS vore bra, men är politiskt omöjligt när även delar av borgerligheten håller emot. Jag anställer faktiskt ibland folk och tycker att en kompromisslösning som den centern föreslår ändå vore ett steg på vägen.

6:28 em  

Skicka en kommentar

<< Home