onsdag, oktober 22, 2008

Fel i ekot om utsläpp

Ekot har larmat och gjort sig till om guldgruvan i Svartliden hela förmiddagen. Man påstår att utsläpp av arsenik har skett vilket är en ren lögn!

Arsenik finns i naturen och det följer ibland med gruddrift. Vad de förhöjda halterna beträffar har de uppmätts i gruvans klarvattenmagasin och inte i naturen utanför, vilket ordval och rubrik faktiskt implicerar.

Även om halterna just nu är högre än vad man har tillstånd för, måste man se detta över sikt och utslaget på en längre period.

Rapporteringen är tendentiös och näringsfientlig och syftar bara till att skrämma upp folk. Man utnyttjar också det faktum att gruvbolagets VD inte är "mediatränad" utan antagligen fokuserar mer på att driva gruva än att droppa oneliners i debattprogram.

Man visar prov på en mediaelitism och använder det för att driva opinionsbildning. Knappast förenligt med public serviceuppdraget.

Etiketter: , , ,