tisdag, juli 31, 2007

Dags för grundtrygghetsprincip istället

Helt vansinnigt. Det sitter alltså en nämnd och bedömer barns ersättningsnivå utifrån föräldrarnas meriter. Är detta 1600-talet?

Detta är den ytterliga konsekvensen av inkomstbortfallsprincipen. Inkomster du ej ännu haft och en allvetande allseende myndighetsperson ska avgöra vilken "klass" du tillhör och därmed hur mycket pengar du skulle ha tjänat.

Det är så man baxnar.

Är det någon som efter detta tvekar på om grundtrygghet är rimligare och rättvisare!

Att alla får lika...

måndag, juli 30, 2007

Nordea tror sig vara en myndighet

Som ett utropstecken till den förra posten (åtminstone när det gäller den delen som handlar om svårigheten att se skillnad på företag och myndighet) läser jag Merit Wagers ledarkolumn i dagens SvD och Janne Olssons egna ord på Merits blogg.

Nordea belägger i praktiken en människa med näringsförbud genom att neka honom postgirokonto för att kunna ta emot betalningar till sin firma och det finns rimligtvis inga marknadsmässiga orsaker att neka honom kontot. Ändå gör man det och hänvisar till en "policy".

Företagaren hittar en lösning, men utanför landets gränser.

Etiketter:

Håll stat/kommun och företagandet isär

Det är inte mycket som Petter/Antigon skriver som jag håller med om, men idag har han väldigt rätt på ett sätt (och väldigt fel på ett annat).

Alla de pengar som läggs på spärrvakter, kontrollanter, biljetter och de där högteknologiska misshandelsmaskinerna till automatspärrar är säkerligen MER än vad som kommer in från biljettintäkterna. En stor del är redan finansierat genom skattemedel.

Detta har blivit en dum principfråga. De borgerliga och sossarna i stockholmspolitiken tycker att man ska betala för sig och det är ju på sätt och vis rätt, men man kan lika gärna se kollektivtrafiken som en del av den infrastruktur som ska finansieras gemensamt.

Trottoarer kostar också att framställa och underhålla och det är ingen som föreslår att man ska sätta upp spärrar till dem.

Petter tar även upp museiavgifterna. Det är likadant där och det har jag skrivit om förut. Det är en mindre del som finansieras av entréavgifterna och även om de allra flesta skulle ha råd så tar man sig inte råd. Slopandet av avgifterna var en braksuccé. Det genererade många många fler besök och totalekonomiskt måste det ju vara mycket mer lönsamt om så många som möjligt faktiskt tar del av samlingarna (som ändå kostar att hålla) än att de står och samlar damm.

Nu kommer vi till den del där jag inte håller med.

Petter ser detta som ett slutgiltigt bevis för att marknadsekonomi är förkastligt.

Ibland är det så att man liksom letar efter problem som passar till sin lösning istället för att försöka hitta lösningar till sitt problem. (Och jag är säkerligen själv inte oskyldig på den punkten emellanåt.)

Petter gillar inte marknadsekonomi helt enkelt och det får man väl ha respekt för, men här gör han det lite väl enkelt för sig.

Det finns saker som myndigheter ska göra och det finns saker som företag ska göra. Ett problem i vårt land är att vi ibland har svårt att se skillnaden.

När man t ex ringer till Telias kundtjänst blir det tydligt att de ser sig som en myndighet.

De statliga bolagen som t ex Vattenfall visar också på de problem förvirringen för med sig - man agerar som en oligopolist och har oförtjänta konkurrensfördelar tack vare den speciella ägaren.

Det finns goda möjligheter att ta tillvara företagandets kraft inom både kollektivtrafiken och andra sektorer, genom att kommunen (och staten i förekommande fall) upphandlar utförandet av privata aktörer, men problem uppstår när kommuner leker företag och ska vara "marknadsmässiga".

Petters inlägg börjar med ett förslag om skattehöjning för att finansiera det hela. Det är ideologiskt inte bara problemfritt för vissa att resonera så, det anses till och med bra av fler skäl än budgetmässiga. Så är det givetvis inte.

Skattepengarna är ju någons. Det är någon som har tjänat dem och därmed borde äga dem. Visst måste vi ha skatter för att finansiera t ex infrastruktur, vård och utbildning, men man kan inte se enskilda människors plånböcker som en outsinlig källa ur vilken fritt fram är för andra att gräva.

De redan höga skatterna hämmar det privata företagandet och det är det privata företagandet som är urkällan till hela skattebasen. Det finns en nivå på skatteuttag där det faktiskt inte kommer in mer pengar av en ytterligare höjning, utan mindre. Den gränsen är sedan länge passerad.

Där vänstern endast ser till hur kakan ska fördelas kan jag med glädje påminna om vikten av att den förmeras.

Om man är seriös i sin strävan efter exempelvis kostnadsfri kollektivtrafik borde man omfamna alla åtgärder som skapar maximala möjligheter för det privata näringslivet att frodas.

Etiketter: ,

söndag, juli 29, 2007

Entreprenörer med miljön som affärsidé, ex 2

Detta är ninja!

ClimateWell har tagit fram en teknik som omvandlar solljus till kyla. Fråga mig inte hur det går till, men jag antar att det är fråga om samma princip som gaseldade kylskåp.

ClimateWell blev nyligen belönade med World Economic Forums pris för "'Technology Pioneer 2007', som belönar teknik som förändrar människors liv." (läs mer om priset, pdf.)

Konventionella luftkonditioneringssystem förbrukar enorma mängder energi och det finns givetvis enorma miljövinster kopplade till ClimateWells framgång.

ClimateWell skapades av en man med en idé. Göran Bolin. Kool snubbe.

Trots att de första åren säkerligen har varit lite motiga står man nu på tröskeln till en svettig världsmarknad. Med lite tur och skicklighet kommer ClimateWell bli en av landets stoltheter.

Etiketter: , ,

lördag, juli 28, 2007

Till Ulla Marianne och gänget

Ali Esbati och ett gäng glada entusiaster har uppmärksammat mitt bidrag till att beskriva vänsterns problem i anslutning till Sjölanders förmodat roliga post.

Man får naturligtvis tro vad man vill, men faktum kvarstår:

Vänsterrörelsen bygger på den gamla konflikten mellan arbetare och kapitalägare. Den konflikten är inte längre relevant och bevisen för det finns överallt.

Idag är princip alla både arbetare och kapitalägare.

Men det finns en massa människor som tjänar på att hålla den konflikten levande. Som har byggt en politisk karriär på att hålla den konflikten levande.

En annan viktig sak är varifrån arbetsplatserna kommer. Arbetsplatserna till vilka vi går och jobbar (och på vilka några kämpar för bättre villkor och rättigheter) finns inte bara där av en slump.

De växer inte upp som svampar ur jorden.

Fabriker uppstår inte ur tomma intet.

Företag startar sig inte själva.

Någon eller några skapar dem.

Inte ens naturresurser kan tas tillvara om inte en initiativtagare får det att ske.

Jag kan verkligen förstå att detta är smärtsamma insiker som man helst inte vill ta till sig.

Det kanske är därför debatten havererar och hamnar någonstans i "öh... hahaha.. oooo.. han ä dum... inte kan väl vi ha fel? eller? ...nä HAHAHA... dum..."

Fortsätt för all del i samma stil.

Och tack Ali för länken!

Etiketter:

Mediabranschen drömmer om svunna tider

Tobbo skriver klokt om fildelningsdebatten.

Det finns mycket pengar och stora intressen i att försöka skydda en bransch som under teknikskifte står inför stora förändringar.

Ingen gång under historien har det lyckats särskilt bra att med politikens hjälp stoppa utvecklingens effekter.

Stålverk 80 är ett exempel.

EU's handelspolitik med tullmurar och kvoter mot omvärlden är ett annat.

Det är väl självklart att man ska betala för sig, men mediaindustrin har verkligen inte visat prov på framåtblickande i den här frågan.

Tycker att Tobbos idé om att man betalar en summa i månaden för att köpa tjänsten "tanka musik" är väldigt bra.

Etiketter: ,

fredag, juli 27, 2007

Kämpa hårdare och smartare för bättre villkor

Facket vill gärna göra gällande att stark makt hos dem är det enda sättet för folk att få rimliga löner och villkor.

Det stämmer inte riktigt. Det stämmer faktiskt inte alls.

Det finns aldrig någonsin utrymme för större löneökningar än vad en produktivitetsökning skapar utrymme för. (Vad än fackliga bufflar häver ur sig i sin frustration över oliktänkande.)

För hundra år sedan såg näringslivet annorlunda ut. Det var ofta EN signifikant arbetsgivare på en ort och ville man jobba fick man jobba till de villkor som bjöds. Arbetsgivaren var monopsonist (alltså monopolist, fast på marknaden för produktionsfaktorer - i det här fallet kapital)

I det sammanhanget spelade facket en ovärderlig roll för att genom att sätta hårt mot hårt tvinga upp löner och villkor som motsvarade produktivitetsökningen.

I takt med förmögenhetsspridning och en friare finansmarknad blev arbetsgivarna fler och mindre. Det har lett till en ökad konkurrens mellan företagen om arbetstagare. Konkurrensen är en riktig och verklig garanti för förbättrade villkor för anställda. När flera vill köpa det värde jag kan skapa gör jag affär med den som erbjuder bäst villkor.

Detta verkar väl bra? Nja, riktigt så enkelt är det ju inte...

Även om finansmarknaden är avreglerad så fungerar det inte fullt ut. Sverige är en liten marknad och vi har i praktiken en oligopolistisk konkurrens i finanssektorn. Det är bara några nischbanker som utmärker sig och då handlar det mest om finansiering av möbelköp och sånt.

Liten aktivitet kan skönjas från t ex tyska fastighets- och affärsbanker, men de ligger med små åttaganden och skär i kanterna av den ordinare finansmarknaden.

Även om du har en fantastisk idé och kan visa väl underbyggda kalkyler om framtida vinster är det inte lätt att låna pengar till ditt affärsprojekt i en bank om du inte är typ brorson till bankkontorschefen, eller redan har genomfört fyrtio lyckade affärsprojekt. Detta är förbannat illa och måste få en förändring.

Möjligen genom en ännu friare finansmarknad där det blir lättare att få bankoktroj så att fler kan starta banker och konkurrera.

Men det måste skapas resurser att låna ut också. Förmögenhetsspridningen i Sverige är katastrofalt dålig! Skattebetalarna har räknat ut att om man jämför inkomst med förmögenhet (och om man bortser från den översta och understa decilen) finns det inget samband. Alltså inget samband!

Man kan i praktiken inte jobba sig till rikedom i Sverige och det är i sig dåligt för alla vi som inte har, men skulle vilja ha en sådan.

Det är väldigt dåligt för dem som inte får investeringen till sitt affärsprojekt.

Det är dåligt för hela samhället med tanke de uteblivna resurser som skulle kunna ha gått till mycket nyttigt.

Det är dåligt för alla som vill vara anställda, eftersom det blir färre arbetsgivare som vill konkurrera om arbetskraften.

Det fåniga med vänstern är att man verkar fastnat i en retorik som utformades under den gamla tidens förutsättningar. Mycket av "Den Fackliga Kampen" är meningslös och ibland rent kontraproduktiv. Se t ex SVT's Uppdrag granskning om kommunals strejk.

Om man verkligen värnade arbetstagarnas verkliga möjligheter till bättre villkor borde man främja allting som möjliggör produktivitetsökningar.

Lägre och platta skatter, t ex.

Etiketter: ,

"Rymdfylla" tillåtet i alfapet?

Näst efter nakenchock måste rymdfylla vara det skönaste kvällstidningsuttryck som kommit på länge.

Man blir lite sugen, nu när det är fredag och allt...

:-P

Etiketter:

"De ska inte förvänta sig något"

Hot och trakasserier från fackliga representanter är vardagsmat i dagens Sverige.

"- De oorganiserade är ett starkt irritationsmoment. De glider med på löneökningarna men deltar inte i kampen."

"-De ska inte tro att de kan göra som de vill, bryta mot övertidsregler och annat. De ska inte förvänta sig något."

Sådant hänger i fikarummet. Tydligen är det lagligt att bedriva denna typ av vedervärdiga mobbing mot folk, om man bara gör det med facket som avsändare.

Hög tid att ändra på det.

Update: Även Svenskan uppmärksammar det hela.

Etiketter: ,

Klippet från Copa América"Y va a caer, Y va a caer, este gobierno va a caer!"

Vacklande stöd för Chavez

GP har idag en artikel om Hugo Chavez och hans strävanden efter total makt i Venezuela.

Artikeln avslöjar såvitt jag kan se ingenting nytt dock. Chavez vill lämna den parlamentaristiska demokratin och bli envåldshärskare på riktigt och han ställer ultimatum till sitt folk.

"Det blir på mitt sätt eller så avgår jag."

Antagligen effektivt. Även obehagliga alternativ är populärare än inga alternativ.

Artikeln hänvisar till ett par opinionsundersökningar som visar ett vacklande stöd för Chavez. På ett halvår har den sittande presidentens stöd i det närmaste halverats.

Jag läser på bloggen Vida Latina om öppna protester mot Chavez från fotbollssupporters i samband med en match i Copa América:

"Y va a caer, Y va a caer, este gobierno va a caer!"

(Och den kommer att falla, och den kommer att falla, den här regeringen kommer att falla!)

Etiketter:

torsdag, juli 26, 2007

Verkligheten och vänstern glider sakta isär

Johan Sjölander (s) skriver på sin högst privata politiska blogg om varför han "tycker" att dagens vänster suger. Trevlig läsning, men som ändå inte lyckas fånga upp vänsterns grundproblematik...

Socialdemokrati är en märklig tulipanaros.

Varje lyckosam politisk rörelse behöver politisk kraft för att kunna ta makten och ekonomisk kraft för att behålla den.

Socialdemokratin hämtar sin politiska kraft ur socialismen och klasskampsretoriken, men sin ekonomiska kraft från kapitalismen och marknadsekonomin.

Socialdemokraterna förstår att det är i det privata näringslivet som värdet skapas och att därför det är nödvändigt att bjuda industrin goda förutsättningar att driva sina verksamheter.

Att säga en sak till "arbetarna" och en annan "kapitalet" har fungerat så länge vi har levt i ett samhällssystem som håller dem isär.

Det är en förutsättning som kanske inte längre gäller.

Brytning av naturresurser och förädlingsindustri (för att inte tala om kraftindustrin), de näringar som utvecklades parallellt med socialdemokratins framgångar, är sådana som bygger på stort realkapital samtidigt som det mesta av människors arbete utförts av lågutbildade. En arbetare var lätt substituerbar mot en annan utan större transaktionskostnad.

Nu när vi är på väg in i (eller åtminstone borde vara på väg in i) kunskaps- och tjänstesamhället ser marknaderna annorlunda ut.

System som fungerade för stora industriföretag med tusentals anställda och som blev synonyma med socialdemokratisk näringspolitik, är direkt dåliga för de nya och mindre företagen som den samlade expertisen anser ska utgöra basen för vår framtida försörjning.

LAS är ett exempel. Lagen är i många stycken typisk för socialdemokratisk politik. Den betyder verkligen ingenting för SSAB eller Sandvik. De förhandlar och köper ut den enda personen på tusen som inte fungerar för i sammanhanget inga pengar. Ett ungt tjänsteföretag med 6 anställda kan inte unna sig samma lyx i en motsvarande situation, utan riskerar att haverera.

Det går heller inte längre att definiera arbetare och kapitalägare. Ansvar och befogenheter ställer uppdragsgivare och uppdragstagare mot varandra på alla nivåer i näringslivet. Inte bara mellan ägaren och stenhuggaren.

Alla människor äger aktier genom pensionsfonderna, vare sig man vill eller inte. Alla är sålunda gynnade och beroende av näringslivet i egenskap av ägare.

Att socialdemokratin suger, för att använda Sjölanders ord, tror jag har en hel del med ovanstående att göra och det är inget problem man kommer att kunna lösa.

Att vänstern som helhet suger är lätt att ha en åsikt om. Hur fina man än kan tycka att de socialistiska idéerna verkar (jag är dock inte bland dem som tycker att de är ett dugg fina) har de ett gigantiskt tillkortakommande:

I socialismen saknas förutsättningen för varaktig tillväxt - entreprenören.

Etiketter: , , , ,

Asfaltsdjungelns indianer

OK, skadegörelse är naturligtvis aldrig kul för den som drabbas men...
Detta MÅSTE ju vara fråga om en urspårad möhippa?
Asfaltsdjungelns indianer...
Ja, se goddag då...
Update: Nej, det var tydligen en helt vanlig urspårning.

Etiketter:

Entreprenörer med miljö som affärsidé, ex 1

Ageratec är ett av de företag som den amerikanska sverigeambassadören Michael Wood har tittat närmare på för de amerikanska riskkapitalisternas räkning.

Och det är inte så konstigt.

De tillverkar utrustning för framställning av biodiesel. Man kan köpa en anläggning och bli miljöföretagare! :-) Biodiesel är ett alldeles utmärkt bränsle av många skäl.
  • Mindre motorslitage
  • Betydligt mindre utsläppsmängd av skadliga partiklar
  • Förnybar råvara = ökar inte mängden växthusgaser i atmosfären.
  • Det går att använda många olika typer av biologiska råvaror.
Ageratec startades av två entreprenörer och håller nu på att växa sig till ett riktigt bra företag och det finns ingenting som hindrar ageratec att bli en multinationell storspelare i bränslebranschen.

(Bäva månde de som får sin huvudsakliga utkomst från att pumpa upp sina kolväten ur jordskorpan.)

Ageratec är ett så bra exempel på att entreprenörsdrivet företagande är det som faktiskt kommer att kunna lösa miljöproblemen. Det är här de riktigt stora idéerna föds och genomförs.

Hoppas att de tänker börsa lådan snart, så man kan lägga lite av premiepensionssparandet där.

Etiketter: ,

onsdag, juli 25, 2007

20-åringen ofrivilligt slagträ?

Läser på Merit Wagers blogg om den "försvunna 20-åringen". Det visade sig att han inte klivit på planet i frankfurt för vidare befordran till Addis Abeba som planerat.

Skälen till den uteblivna påstigningen är höljda i dunkel, men det kan knappast vara UD's vare sig ansvar eller uppgift att se till att folk passar sina flyg.

Det känns som att det drivs en politisk kampanj som söker påvisa brister i den svenska utrikespolitiken och i UD's engagemang. Denna gång blev det liksom bakhalt.

Etiketter:

måndag, juli 23, 2007

Total avreglering av järnvägstrafiken på gång

Det känns nästan lite desperat. Ulf Adelsohn anar säkert vart regeringen är på väg och gör ett försök att vända utvecklingen på dagens DN Debatt.

Järnvägstrafiken i Sverige måste avregleras på allvar. Detta är fullständigt uppenbart och det är antagligen bara en tidsfråga innan så sker. Det gillar naturligtvis inte de som får sin ganska väl tilltagna utkomst från toppen på det i praktiken monopolistiska SJ.

Allt galet tal om "effektivast i Europa" är så löjeväckande att det nästan blir tragiskt. I alla fall för alla som har åkt tåg i Europa på senare år.

Vidare är artikelförfattarna upprörda över att de tror att tyska och ev. danska skattemedel används för att konkurrera med SJ. Det är väl i så fall skitbra för oss svenskar! Tror dock inte att de tyska väljarna gillar det och förhoppningsvis - för deras skull - förhåller det sig inte så för någon längre framtid.

Typiskt en gammal monopolkoloss att möta ett nederlag på det här sättet.

Upphandlingen som hänvisas till i artikeln förlorade man inte bara. Man kom SIST!!! Man kom sist...

Det visar riktningen i vilken det barkar hän...

Update: Som genom en ödets ironi skriver Henrik Alexandersson detta på sin sidoblogg idag.

Update II: Bloggregeringen kommenterar artikeln och motiverar en avreglering.

Etiketter: , ,

söndag, juli 22, 2007

Säkerhetspolitiken planlös och passiv

Wilhelm Agrell har i idag en mycket intressant debattartikel på SvD's Brännpunkt.

Den beskriver den omställning av det svenska försvaret som ägt rum de senaste 15 åren och att det i praktiken handlar om en ren avveckling. Det vi har nu är endast av symbolisk betydelse.

Och man kan inte annat än att hålla med.

Ibland verkar det som att den huvudsakliga säkerhetspolitiska doktrinen mest handlar om i bästa fall regionalpolitik. I sämsta fall någon slags aktiv näringspolitik där vissa industrikoncerner gynnas oproportionerligt - möjligen av beredskapsskäl, men antagligen av sämre anledningar.

Det tar lång tid att ställa om ett försvar. Det tar lång tid att bygga nytt. Man måste börja i rätt ända och fundera ut var de framtida hoten kommer att finnas och hur vi ska möta dem. Försvarspolitiken måste utgå från en relevant säkerhetspolitisk analys och det verkar den inte göra idag.

Den nyligen så aktuella FRA-frågan, där vi i praktiken ger en myndighet rätt att avlyssna alla medborgare vars tele- och e-posttrafik passerar en nod utanför landets gränser, är ett tydligt exempel på att man låter snuttar av teknikmöjligheter och bilateral samverkan styra försvarets inriktning, snarare än en sammanhållen säkerhetspolitisk plan.

Tjänstemän som imponerats av den moderna teknikens möjligheter och av att vår stora kompis mot ett visst informationsutbyte låter oss använda dem.

Det är inte dåligt att ha stora kompisar, men som Wilhelm Agrell skriver i sin artikel kan man inte bara förlita sig till att kompisarna ska leverera när det krisar - Finland fick erfara det 1939 när Sovjet anföll och den gången var det Sverige som svek.

Skrotande av det storskaliga invasionsförsvaret var välkommet, men kan inte ersättas med luft.

Vi vet väldigt lite om hur vår närbelägna politiska omvärld kommer att se ut om 15 år och för att vi ska ha någon slags chans att kunna möta eventuella hot då, måste vi börja fundera på hur det ska gå till att möta dem redan nu.

Etiketter: ,

fredag, juli 20, 2007

Hyrköpsrätt kanske bra

Ines Uusman skriver idag på SvD Brännpunkt en artikel om en ny upplåtelseform för boendet.

Hyrköpsrätt.

Inte så tokigt. Helt klart är att det behövs fler varianter.

Dagens bostadsmarknad är sedan länge riktigt åt fanders urspårad och en ökad mångfald kan bidra till en förbättring.

Personligen tycker jag att det finns ett annat effektivare och enklare sätt att komma till bukt med problemen. En avreglering.

Etiketter:

tisdag, juli 17, 2007

Hyresgästföreningen genomkorrupt eller katastrofalt usla förhandlare?

Hur är dom på hyresgästföreningen funtade egentligen?

Regeringen föreslår en ytterligare upplåtelseform för boende - ägarlägenheter.

Det kan man vara för eller emot. (Själv är jag tokför, men det hör inte hit.)

Hyresgästföreningen är emot och försvarar hellre ett system för bostadsmarknaden som gång på gång visar sig vara förbannat dåligt. (men som genom en slump ger några människor i dess topp väldigt stor makt och möjlighet att ägna sig åt opinionsbildning för en viss sorts politik)

Över 200 000 människor står i kö till bostad bara i Stockholm. Det är en direkt effekt av att marknaden är satt ur spel. Ni tycker inte att marknaden är ett bra sätt att allokera bostäderna och sätta priset? Fine. Leverera en annan lösning som fungerar då!

Det visar sig i SVT Aktuellts inslag att Sverige, med sin reglerade bostadsmarknad, är det land som har störst prisökning på hyror i hela EU, förutom Lettland.

8% har hyrorna ökat under mätperioden. NÄST HÖGST HYRESHÖJNING I EU!!!

Och ni FÖRSVARAR ett system där hyresgästerna helt och hållet är hänvisade till er välvilja och förmåga.

Ursäkta mig, men er förmåga framgår tydligt och välviljan verkar vara riktad åt ett annat håll.

Etiketter: ,

LO sätter den egna makten före människors väl

Mycket välkommet kommer nu regeringens förslag för öppnade gränser för människor från andra länder som vill komma hit och jobba.

Oavsett om man - som jag - gillar invandring eller inte måste man konstatera att det ekonomiskt sett är en mycket god affär. Ju fler vi är som drar in pengar desto bättre är det naturligtvis.

Med risk för att verka tjatig så måste vi också tänka på den europeiska arbetskraftens ålderstruktur. När 40-talisterna nu tänker ägna sig åt sina sommarstugor, fjällvandring, körsång och att passa barnbarn, behövs det utomeuropeisk invandring i stor skala för att vi ska klara välfärden.

LO är emot. Tydligen är den egna maktbasen så mycket viktigare än människors väl. Både de människor som vill komma hit och jobba och de infödda människor som skulle njuta frukterna av det.

Det är fullständigt orimligt att en sådan organisation ska få ha ett så stort infytande i ett modernt demokratiskt samhälle.

Update: Oppositionen är emot.

Etiketter: ,

Den svenska vänstern Chavezblind

En bloggare vid namn Frasse tycker inte att den tv-station i Venzuela som i maj fick sitt sändningstillstånd indraget av Hugo Chavez, faktiskt fick sitt sändningstillstånd indraget. Detta ska bara vara ett led i en kampanj mot Venezuelas fredsälskande och rättvisa ledare.

Så här var det:
Chavez drog in RCTV's tillstånd att sända marksänd TV och säkerhetstjänsten konfiskerade för säkerhets skull kanalens antenn- och annan sändningsutrustning.

RCTV går numera att se via satellit och vissa kabeloperatörer. Lite som att TV4 fick sitt tillstånd indraget och istället kämpade sig till en kanalplats någonstans bortom Axess-TV. Det förändrar kraftigt affärsläget för annonsering och innebär i praktiken en stängning av kanalen som folk kände den.

Det är möjligt att RCTV kommer att stoppas även där, men kanalen är nu vingklippt och oskadliggjord. Från att ha varit den mest populära tv-kanalen i Venezuela når man nu bara en bråkdel av tittarna.

Satellitmottagare kostar en slant och kabel-tv erbjuds företrädesvis i modernare bostadsområden.

Hugo Chavez hämtar sitt huvuddelen av sitt stöd från fattiga och lågutbildade och deras viktigaste informationskanal är marksänd TV.

Som i alla socialistiska samhällen saknas förutsättningarna för varaktig tillväxt. Chavez genomför stora och populära reformer för pengar man tjänat på oljan. Men det kommer en dag då oljepriserna vänder neråt. Då kommer det inte längre gå att att köpa väljarnas gunst.

Därför gäller det att kontrollera media, så att inte de viktigaste väljargrupperna skulle få för sig att det finns alternativ till Den Store Ledaren.

Att den svenska vänstern (dock med några undantag numera, skall sägas) okritiskt hyllar denna diktator i vardande är oroande för att inte säga märkligt. Läs gärna posten Vad händer sen? Om just det.

Bloggen Oz.se bemöter också frasses inlägg (på engelska).

Etiketter: ,

söndag, juli 15, 2007

Tändstiften dåliga i den svenska tillväxtmotorn

Jag har säkert skrivit om det här förr. Jag brukar nämligen berätta om det för alla som är intresserade. (Samt ett flertal till.)

Häromåret kom det ett par glada och kloka forskare och hälsade på kontoret. De behövde hjälp med PR och lobbying.

De hade kommit på en fantastisk metod för att lösa ett stort miljöproblem och nu behövdes det bara att någon/dom/allmänheten/rättvisan begrep detta, så skulle en fullskalig implementation finansieras och genomföras och miljöproblemet skulle vara löst.

De första de säger till oss att de "inte gör detta för att tjäna pengar". De urskuldar sig helt i onödan.

Vi (som alla är gripna i kapitalismens vidöppna käftar) undrar naturligtvis varför i all fridens dar de inte vill tjäna pengar!? Det finns ett enormt värde i den lösning de har tagit fram och även om det rör sig om stora investeringar går det lätt att räkna hem.

Vår byrå vill tjäna pengar, så mycket som möjligt, och gärna på en så bra sak som något som samtidigt löser ett allvarligt miljöproblem.

Vi hjälpte dem lite grand och tog fram en webbplats och gav ett par handfasta råd, några kontakter och skrev ner en enkel plan för pressbearbetning.

Sedan hände inte så mycket. De glada forskarna har gått vidare och börjat skissa på en helt ny teknik för att lösa samma eller något annat problem. Och så kommer de antagligen fortsätta.

Det talas en hel del om riskkapitalförsörjningen, men det är delvis ett feltänk. Naturligtvis behövs det riskkapital och investeringar. Vi behöver se över hela politiken kring det, från förmögenhetsbildning till skatter och begränsande regler. Men det är ett steg som saknas.

Om kunskapen och kapitalet är bränslet så är entreprenören gnistan som slår igång hela processen.

Precis i detta nu dammsuger amerikanska investerare den svenska marknaden efter miljöteknikprojekt att äga. Det är i sig bra. Det skapar svenska jobb och ny och viktig teknik kommer ut på marknaden som kommer att bidra till att lösa miljöproblemen.

Men vi hamnar inte överst i marknadsekonomins värdekedja. Forskning och kanske viss tillverkning kommer att finnas här, men de stora pengarna hamnar hos den som äger och det gör vi inte.

Nu kommer säkert någon vänsteraktivist ta detta som en inteckning på att kapitalismen är förkastlig och att gränserna borde stängas omedelbums för såväl kapital som amerikaner, men då glömmer man att den nya miljötekniken inte hade kommit till stånd överhuvudtaget, om det inte hade varit för dem som ser affärsmöjligheterna och har kunskapen och ryggraden att faktiskt få det att hända.

Miljöpartiet visar återigen att de inte förstår sig på hur entreprenörskap fungerar när de föreslår något så dumt som statliga riskkapitalfonder för miljöteknik. Detta kommer inte fungera bättre än stålverk 80 eller miljardstöden till varvsindustrin.

Staten är en dålig ägare.

Staten är en urusel entreprenör.

Möjligen är detta det mest övertygande beviset på att miljöpartiet är ett socialistiskt parti.

Och det är väl inget fel i det, men några miljöproblem kommer inte att bli lösta.

Istället ska man naturligtvis ta tillvara på den lilla klick av entreprenörskap som faktiskt finns i landet. Låta den frodas och växa. Det är bra för alla. Bra för miljön. Bra för välfärden.

Istället för att satsa skattebetalarnas pengar på statlig riskkapitalism bör man se över några av de skatter som idag är ett stort hinder för miljökapitalismen.

Kapitalbeskattningen är en självklar sak, men framförallt hur dubbelbeskattningen och de s.k. 3:12-reglerna slår mot entreprenörsdrivna företagare.

I små företag är även löneskatterna oproportionerligt höga och avslår ekonomisk möjlighet för många att leva på sitt entreprenörskap. Till löneskatterna räknar jag även sociala avgifter, vilka för t ex egenföretagare är fullständigt barocka, eftersom man endast i undantagsfall kan utnyttja de system som man genom dem finansierar.

Avskaffandet av förmögenhetsskatten är en viktig symbolfråga och garanterat kommer mer pengar att stanna i landet nu, men det är långt ifrån tillräckligt.

Det rådande systemet är anpassat för lönearbetare med en jämn livsinkomst med kontrollerade årliga ökningar. För dem är skattesystemet rimligt, även om skatterna är höga.

För entreprenörsföretagare som kanske tjänar väldigt lite under ett par år, för att sedan dunka hem en rejäl skrälldus ett tredje, blir den progressiva hårdbeskattningen orimlig och orättvis. Visst går det att periodisera och hålla på med en viss del, men långt långt ifrån tillräckligt.

Dessutom är det bättre för alla om entreprenörssjälar gör det de är bra på - driva igenom nya idéer och drömma galna drömmar. Inte att sitta vid excelarket.

Det finns säkert många sätt att möta en mer positiv framtid. Kanske plattskatt är en bra lösning? Kanske man kan utforma ett annat skattesystem som löser de grundläggande problemet - att inte lägga en hämsko över entreprenörskapet och kväva dess gnista.

Oavsett hur det ska lösas behövs det först en genomgående värderingsförskjutning. Vi måste en gång för alla göra upp med det socialistiska arvet som fortfarande tillåts sätta ramarna för det mesta av debatten i vårt avlånga land.

Etiketter: ,

fredag, juli 13, 2007

Konflikträtten måste ändras

SACO lägger upp en förbättring av konflikträtten på banan.

Det är minst sagt rimligt att ett fackförbund faktiskt måste företräda medlemmars intresse för att få driva en konflikt mot ett företag.

Bra där.

Etiketter: ,

onsdag, juli 11, 2007

Miljöhögern + Naturskyddsföreningen = Sant

Det är med blandade känslor man upptäcker fördomar hos sig själv. Det känns fånigt att man gått och trott något som visar sig var fel, men samtidigt lite skönt att känna att man blivit lite klokare.

Jag har alltid trott att Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson har befunnit sig långt ut på vänsterkanten och var mot bakgrund av det lite överraskad när samarbetet med moderaterna och det seminarium de idag arrangerade tillsammans annonserades på flygblad runt Almedalen.

Det sades en hel del intressant från framförallt just Mikael. Givetvis är det hans roll att ligga på och ställa hårda krav, men han gav också statsminister Fredrik Reinfeldt en rejäl skopa beröm genom de aggressiva miljömålen som presenterades.

Polarn Tobbo var på mötet och rapporterar på sin blogg några sköna citat från Mikael Karlsson:

"Jag har aldrig förstått mig på partier som vill lämna EU, vi skulle få en sämre miljöpolitik och då blir miljön bara sämre."

"USA är bra på konkret miljöarbete." Bushadministrationen kritiserades, men citatet handlade om de amerikanska näringslivet, forskningen och investeringsklimatet för miljöteknik.

"Det finns tusentals svenska företag som går före (i miljöarbetet)."

Det är i företagen det konkreta miljöarbetet sker och det är i en internationell kontext regelverket ska författas.

Utan en bra politik för utveckling av och investeringar i näringslivet genom friare och bättre marknader kan vi inte lösa miljöproblemen.

Och vi kan definitivt inte göra det om vi skulle göra något så urbota märkligt som att lämna EU.

Sug på den, Peter Eriksson.

Etiketter: ,

Miljöhögern på Donners plats kl 10

Ännu än härlig dag i Almedalen. Andra i rad som vi vaknar med SOL! :-)

Nu kl 10 är det ett mycket intressant seminarium som SNF arrangerar högermiljöpolitik nere på Donners plats, med bland andra Sofia Arkelsten.

Alltför länge har vänstern fått ha initiativet i miljödebatten. Jag tipsade häromdan om polarn Tobbo som skriver klokt om hur vänstern utnyttjar miljön och miljöargumenten för att söka stöd för sin civilisations- och näringslivsfientliga politik.

Hög tid att ändra på det.

Etiketter:

måndag, juli 09, 2007

Få konfliktdagar en myt

Igår på Visby hotel var det seminarium där småföretagarorganisationen, Företagarna, presenterade en rapport om den svenska/nordiska arbetsmarknadsmodellen jämfört arbetsmarknadsmodeller från andra delar av världen.

Något överraskande var att det visar sig att det argument man ständigt hör som försvar för den svenska arbetsmarknadsmodellen - att det innebär oslagbart lågt antal konfliktdagar - inte alls stämmer.

Skumt att Erland Olausson och grabbarna liksom fått stå och säga det i flera år utan NÅGON har kollat upp det...

Journalistik, nån?

Etiketter: ,

lördag, juli 07, 2007

Vi som växte upp till Vilse i pannkakan

Hur kan det komma sig att någon som knappt vet vad kapitalism innebär, än mindre vad det har betytt för vårt välstånd, ändå i djupet av sitt hjärta VET att det är någonting ont?

Det finns säkert många orsaker till det.

Hursomhelst skrev jag för ett par månader sedan ett ganska långt inlägg om varför kapitalism är bra. Läs det gärna igen.

Etiketter:

fredag, juli 06, 2007

Miljökapitalism vs.civilisationskritik

Min gode vän tobbo har börjat blogga!

Läser med stor behållning ett inlägg om den så sjukt skeva miljödebatten.

Initiativet har alltför länge fått ägas långt utifrån vänsterkanten. Sådana som inte vill ha marknadsekonomi. Som tycker att företag inte ska få finnas och att företagare är onda.

Faktum är att det är precis tvärtom. För att vi ska kunna ha en bra miljö krävs den utvecklingskraft som finns i företag.

Tobbo efterlyser en modern miljödebatt. Jag håller med och det är en debatt jag tänker delta i.

Etiketter: , ,

Peter vill ödelägga kapitalismen

En bloggare vid namn Peter Rinblad har lämnat positiva kommentarer här på fred, kärlek och kapitalismbloggen, antagligen utan att ha läst särskilt många poster...

Han berättar om en fantastisk idé som han har hittat på för att "ödelägga kapitalismen".

Peter drivs naturligtvis inte av ondska. Han menar väl och tror nog att hans recept skulle leda till en bättre värld.

Normalt kanske man hade låtit en sådan här sak låta bli okommenterad. Vi kommer nog inte att omvända varandra genom ordväxling här. Jag kan dock inte låta bli att vämjas vid tanken av konsekvenserna av "förslagen" och vilka politiska uttryck de tar, implicit.

Håll i er. Här kommer Peters förslag i kursivt. Övrigt är mina kommentarer:

Recept på hur vi får bort kapitalismen:

Steg 1:
Vi räknar ut vad Världens tillgångar dividerat med antalet människor på jorden blir. Statistiska Centralbyrån kanske har ett snitt på vad folk tjänar i olika länder?

Det finns inte en given mängd tillgångar. Vi människor skapar dem. Även naturtillgångar måste hittas, brytas och bearbetas för att kunna användas.

Steg 2:
Anordna en organisation med en fin märkning (Antikapitalistmärkning) som företag kan använda om de uppfyller kriterierna:

En organisation som upphöjs till ett allsmäktigt maktorgan för att kontrollera hela jordens produktion.

Eh... Ja, egentligen behöver man väl inte säga mer, men frågor som dyker upp är om den ska omfattas av någon slags demokratisk kontroll? Hur då i så fall? Vi har inget världsparlament... Det blir en jäkligt stor organisation. Vad kommer den kosta? Vem ska betala för den? Hur säkras kvaliteten i organisationens arbete? Vem är huvudman och kan ställa kraven och se till att den är effektiv och jobbar utifrån uppställda mål? Korruptionsincitamenten är gigantiska. Hur ska man kunna hindra korruption?

Alla på företaget tjänar exakt lika mycket som alla andra på företaget, dvs. världssnittet från steg 1.

För det första kan man ju konstatera att det knappast kommer att finnas några "företag" efter en dylik reform, men ok. En duktig fönsterputsare hinner putsa åtta stora fönster på en timma och alla blir skinande rena. En som aldrig putsat fönster förut hinner med kanske två och lämnar sträck och fläckar.

Ska dom två ha lika mycket i betalt, trots att resultatet av deras arbete är så olika mycket värt? Kommer jag som kund inte få välja mellan dem? (kanske "organisationen" ska välja åt mig?)

Företagen säljer och köper sina varor och tjänster så lokalt som möjligt. (Ingen exploatering av fattiga länder).

Så om man odlar bättre bananer till en lägre kostnad i afrika, ska vi ändå köpa de spanska? Idéägaren verkar tro att det på något sätt gynnar fattiga länder att inte handla av dem. Tyvärr är han inte ensam.

Detta ska fungera precis som miljömärkning och rättvisemärkning, så att kunderna till företagen kan se vad det handlar om. Med dessa kriterier så kommer ett ess i skjortärmen: Varorna och tjänsterna blir billigare än de kapitalistiska storföretagen (eftersom lönerna är lika även för direktörer).

Du kan starta en "antikapitalism-märkning" där företag som klarar kraven får använda din märkning för att på vis locka kunder. Det står dig fritt att göra det redan nu. Bara att sätta igång.

Om varorna blir billigare (till given kvalitet) kommer folk att välja dem. Det är det så kapitalism fungerar.

Steg 3:
Antikapitalistorganisationen arbetar för en statlig styrning, så att det blir olagligt att använda märkningen om man inte uppfyller kriterierna.

Den världsomspännande antikapitalistorganisationen ska alltså arbeta för att påverka lagstiftningen. Tror i ärlighetens namn att det blir svårt i länder som har demokratiskt valda parlament.

Det är redan idag olagligt att otillbörligt använda din antikapitalismmärkning, likväl som det är olagligt att använda svanen om man inte uppfyller svanenmärkningens kriterier.

Steg 4:
Antikapitalistorganisationen arbetar för att andra länder ska anamma denna lagstiftning.

Se ovanstående punkt. Vi har alltså en organisation som ska verka för att stater ska köra över sina folkvalda parlament.

Eftertanke

(hehe.. skön sak att kalla det för)

Man ser ofta kapitalismen som ett övermäktigt monster, men med detta recept kan inget kapitalistiskt företag i slutändan överleva, eftersom dessa kommer pressa priserna.

Nej, kapitalismen är resultatet av fria människor och företag som agerar på fria marknader.

"Företag" är effektiva eftersom de måste. Om de inte ständigt förbättrar sina processer kommer deras varor och tjänster bli för dyra, och de kommer att slås ut av konkurrenter.

Företag drivs av vinstintresse och kontrolleras av sina ägare, aktieägarna, genom bolagsstämman. Om inte aktieägarna genom bolagsstämman kan kontrollera företaget kommer de inte att satsa sina pengar i det och då blir det svårt för företaget att göra någonting över huvudtaget.

Detta rör sig om ett så monumentalt missförstånd att det liksom är svårt att komma på var man ska börja förklara.

Marknadsekonomi (kapitalism) tvingar företag till att producera högre kvalitet till lägre kostnad. Det finns så enormt mycket både teoretiskt och empiriskt stöd för detta, att alla borde kunna vara överens på marknadsekonomins överlägsenhet planekonomin rent ekonomiskt, även dem som anser att det finns andra goda skäl att ändå ha planekonomi.

Den första tanke som jag kan tänka mig kan slå er är "Men man ska ju få lön som motsvarar hur svårt arbetet är!". Som svar på det kan jag säga såhär: Är en kock värd mindre i lön än en rockstjärna?

Metallica lirar på ett fullsatt Globen och varje biljett kostar en rejäl slant. De levererar sin tjänst motsvarande ett värde som folk är beredda att betala dessa hundringar för.

En bra kock levererar också värde som folk är beredda att betala för. Ska en dålig kock ha lika mycket betalt som en bra kock? Betalar du lika mycket för några värmhållna sega potäter med lite smaklös sås på en farmarbiff, som en skiva helstekt kotlettrad och lite fransk potatissallad?

Har man ett arbete som är betungande på grund av arbetsbördan så delar man helt enkelt på jobben. 4 ekonomiansvariga med sina egna områden istället för 2, om det är mycket att göra.

Vem bestämmer om vad som är mycket att göra. Det finns dem som jobbar på effektivt hela dagen och så finns det dem som blandar jobbet med lite slösurfande, ringa polare och gå och klippa sig. Båda är ok, men den som leverar mycket förtjänar faktiskt mer betalt.

Dessutom är vi människor så fruktansvärt prestige- och statusglada, så det är mer än väl så god grund till att människor kommer vilja utbilda sig även om allt arbete har lika värde.

Visst. Det är möjligt. Men det är ju en chans på miljonen att folk kommer att utbilda sig till sådant som näringslivet har nytta av, när ekonomiska styrmedel saknas.

Och glöm inte Internet som jag nämnde i början. =)

Utan kapitalism hade inte Internet funnits. Persondatorerna utvecklades av människor som brann för sin sak och finaniserades av investerorer (kapitalister om du så vill) som såg potentialen att tjäna pengar på det.

Internet i sig härstammar från amerikanska militära behov av decentraliserad datakommunikation, vilket kanske kan anses ickekapitalistiskt, men privata företag utvecklade produkter och tjänster för att erbjuda Internet för civila marknader.

Utan kapitalism hade du knackat fram din antikapitalisktiska idé på en gammal adler, dragit ut stenciler och satt upp dem på anslagstavlor.

Tänk dig situationen att du tjänar lika mycket som din chef på ditt nuvarande jobb. Känns bra, eller hur? Vilken skillnad skulle detta innebära i hur du behandlar din chef? Med vördnad? Med mer empati? Hur skulle chefen behandla dig?

Tar man större ansvar ska man också ha högre ersättning, tycker jag. Alla vill vara med att tycka, men det är få som sätter sitt arlse i pant på något de tror på. Vi behöver fler sådana, inte färre. Och det är rimligt att betala dem för det.

Eftersom alla kommer att tjäna nånstans runt 2000 spänn i månaden är det inte troligt att någon kommer att kämpa för att ta sig vidare till ett jobb som man inte kan lägga ifrån sig när man går hem för kvällen.

(Kanske blir det en kulturgrej. Att dem som är barn till föräldrar som är chefer kommer att vilja bli chefer. Lite klassamhälle, helt enkelt...)

En annan tanke som självklart slår mig med detta är utifall man faktiskt med denna metod skulle kunna utnyttja århundraden av underlättande uppfinningar, som från början skulle avlasta människan. Kanske skulle vi till slut kunna gå ner i arbetstid och få mer tid till vår familj och våra vänner?

Varför skulle man kunna det?

Det finns en massa roliga uppfinningar genom historien och det är en upplevelse att sitta och bläddra i prv's bibliotek på valhallavägen. Det får man. Bara att gå dit och anmäla sig i receptionen. :-)

Men de uppfinningar som är viktiga är dem som verkligen gör någon nytta för människor och dessa kommer till marknaden genom kapitalismens försorg. Det som folk vill köpa kommer någon att vilja erbjuda.

På 1800-talet ville man i England lägga ner patentverket med hänvisning till att allt nu var uppfunnet. Det kan tyckas lite skrattretande, men jag kommer att tänka på det nu.

De innovationer som är ekonomiskt sunda och eftertraktade används i en marknadsekonomi.

För att nya ska komma till måste uppfinnaren och investerarna ha möjlighet att tjäna ordentligt med pengar. Det har de i en marknadsekonomi.

Att ödelägga kapitalism vore att ödelägga världen.

Etiketter: ,

torsdag, juli 05, 2007

Sommarläsning

Har varit på resande fot några dagar och i brist på uppkoppling läste jag en väldigt bra bok som jag vill rekommendera.

Duck City av Lena Andersson.
Den handlar om ett samhälle som havererar pga att en perverterad moraluppfattning kring kroppsform och vikt tillåts tränga undan allt annat.
Boken är surrealistisk, men vad som är så in i helvete läskigt är hur väl man känner igen argumentationen från vårt samhälle idag inom flera områden.
Lena Andersson är sedan länge en favorit. Hennes P1 sommar från förrförra året är legendarisk och MÅSTE höras.